buy medication online
 
Rajd Śladami Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Drukuj
26.06.2012.

Po raz kolejny grupa osób związana z organizacją Rajdu Śladami Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Ziemi Podlaskiej ma zaszczyt zwrócić się do Państwa z zaproszeniem do udziału w tym przedsięwzięciu.

Dzięki wielu Przyjaciołom naszego Rajdu, tak indywidualnym jak i instytucjonalnym możemy po raz czwarty zorganizować dzieciom i młodzieży lekcję historii poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Lekcję o tyle ciekawą, że opartą na autentycznych sposobach działania, na wydarzeniach historycznych oraz okolicznościach towarzyszących codziennej służbie tych, którzy przysięgali służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej „aż do ofiary życia swego”.

W tym roku naszym pierwszorzędnym przewodnikiem będzie Dziennik por.”Lufy” – Henryka Wieliczko (1922 1949). Nie zabraknie jak zwykle wątków związanych z „Inką” – Danusią Siedzikówną (1928-1946), której rocznica śmierci wyznacza jak co roku datę naszego Rajdu. Uczestnicy poznają także dowódców i przyjaciół dwojga wymienionych wyżej Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady. Szczegóły zajęć terenowych, które poszczególne szwadrony będą wykonywały w trakcie Rajdu jak zwykle są w tym momencie tajemnicą. W związku z dużą rozbieżnością wiekową uczestników będą to jednak zadania dostosowane do ich wieku i możliwości.

Tegoroczna trasa obejmie teren zamknięty w trójkącie Ciechanowiec – Perlejewo – Boćki, a wyznaczać jej przebieg będą nie tylko wydarzenia związane z Armią Krajową, ale także z działaniami Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Termin Rajdu, jak już wspomnieliśmy wyżej, jest związany z rocznicą śmierci Danusi Siedzikówny „Inki”, stąd też rozpocznie się 26 sierpnia koncentracją w Ciechanowcu, a zakończy uroczystościami rocznicowymi 28 sierpnia w Narewce.

W związku z tym, że otrzymujemy informacje o chęci udziału w tegorocznej edycji Rajdu młodzieży z matecznika 5 Wileńskiej Brygady – z terenów Wileńszczyzny, Nowogródczyzny oraz Grodzieńszczyzny – pobyt tych grup ustalimy indywidualnie z opiekunami. Szczegółowe informacje będą umieszczane sukcesywnie na stronie Stowarzyszenia: http://www.inka.org.pl/ . Przy tej okazji chcemy nadmienić, że popularność Rajdu oraz potrzeby organizacyjne spowodowały, że dotychczasowa formuła, czyli Regionalny Komitet Obrony Pamięci Narodowej w Bielsku Podlaskim Placówka w Hajnówce niestety wyczerpała się. Stąd też od 1 marca 2012 funkcjonujemy w nowej formie prawnej.

Jak każdego roku organizatorzy zapewniają nieodpłatnie wyżywienie oraz środki transportu w trakcie trwania Rajdu wszystkim uczestnikom. Prosimy jednak o przygotowanie w tym roku drobnej sumy na opłacenie zbiorowego ubezpieczenia - o jej wysokości powiadomimy przy okazji korespondencji zgłoszeniowej.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową: stowarzyszenie@inka.org.pl. Po otrzymaniu takiej informacji wyślemy na wskazany adres formularz, który po wypełnieniu tą samą drogą prosimy odesłać. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Uczestnicy Rajdu na czas jego trwania powinni zaopatrzyć się w namiot, śpiwór, karimatę, odpowiednie obuwie oraz ubranie dostosowane do przemarszów w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Zapraszamy.

Bogusław Szczepan Łabędzki
Prezes Zarządu
tel.609 037 559

ks. Piotr Jurczak
Zastępca Prezesa Zarządu
Szef Sztabu Rajdu
tel.535 300 551


 
Rajd Śladami Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl