buy medication online
 
"Kraina Bobra" przyciąga uwagę turystów Drukuj
18.05.2012.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” zaprasza na konferencję podsumowującą projekt pt. „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów, która odbędzie się 29 maja 2012 roku o godz. 14.00 w Dworku Pan Tadeusz w Malinowie.

Projekt pod nazwą „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów  - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, miał na celu promocję idei tworzenia sieciowych produktów turystycznych. Wymiana doświadczeń oraz współpraca podmiotów i osób zainteresowanych turystyką, przyczyni się do rozwoju funkcji turystycznych obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.

Poprzez podjęcie współpracy pomiędzy podmiotami związanymi z branżą turystyczną, LGD chce zachęcić wszystkich do wspólnej pracy na rzecz rozwoju turystyki.  Szansą na ożywienie ruchu turystycznego w regionie może być promocja obszaru, a także tworzenie i sprzedaż sieciowych produktów turystycznych, opartych na zidentyfikowanych i unikalnych walorach obszaru LGD „Kraina Bobra”.

Zdobyta wiedza i podejrzane dobre praktyki z bliskiego sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej, zainspirowały Uczestników Projektu, ukazując możliwość gwarantowania niezapomnianych przeżyć, wszystkim odwiedzającym obszar LGD „Kraina Bobra”. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tradycji, kultury i walorów przyrodniczych, a także otwartości i gościnności ludzi budujących potencjał turystyczny regionu.

Uczestnicy projektu działający w branży turystycznej zwiedzili między innymi Gminę Ciechanowiec, gdzie uczestniczyli w spotkaniu z burmistrzem Ciechanowca, który zachęcał do nawiązywania współpracy przy tworzeniu produktów turystycznych.

Niezbędna do tego jest oczywiście wielopłaszczyznowa współpraca i odpowiednia motywacja. Pobudzanie aktywności mieszkańców LGD „Kraina Bobra”, związanych z branżą turystyczną, której celem jest budowanie marki regionu, stała się ideą przyświecającą realizatorom projektu podczas pracy na rzecz wzmacniania pozycji obszaru LGD na mapie turystycznej Podlasia.

Program konferencji:
14.00 – 14.15 Rejestracja i powitanie gości
14.30 Omówienie wyników realizacji projektu i jego wpływu na rozwój turystyki na obszarze LGD „Kraina Bobra”
14.50 Przedstawienie trendów rozwoju turystyki w regionie
15.00 Rola organizacji pozarządowych, a także innych instytucji wspierających rozwój branży turystycznej
15.20 Wzbogacanie oferty turystycznej w oparciu o produkty regionalne, na przykładzie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
15.30 Wręczenie Certyfikatów
Poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 25 maja do godz. 15.00
Ilość miejsc ograniczona.

                                                 

Magdalena Mickiewicz-Kulesza
Koordynator projektu


 
 „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów - konferencja podsumowującą projekt

 „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów - konferencja podsumowującą projekt

 „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów - konferencja podsumowującą projekt

 „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów - konferencja podsumowującą projekt

 „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów - konferencja podsumowującą projekt

fot. Z. Poniatowski MPI/ Kraina Bobra

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl