buy medication online
 
Gmina Ciechanowiec dostanie dofinansowanie na budowę kanalizacji Drukuj
09.05.2012.

Gmina Ciechanowiec dostanie dofinansowanie na budowę kanalizacji

 fot. arch. MPI

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu" złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, po ocenie formalnej znalazł się na drugim miejscu wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dofinansowanie. 
 
Przedmiotem projektu jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z budową jej elementów, takich jak kolektor sanitarny oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. W projekcie znalazły się prace już zrealizowane, trwające i przewidziane na przyszłość, w trzech etapach:

- ETAP I – przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolektora deszczowego na ul. Wspólnej;

- ETAP II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej, Przechodniej, Szkolnej i Placu Odrodzenia oraz wodociągowej w ul. Przechodniej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Parkowej, Wińskiej, Długiej, Szerokiej i Wąskiej;

- ETAP III – przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu.

W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony procent zwodociągowania i skanalizowania Gminy Ciechanowiec, poprawiony stan techniczny sieci kanalizacyjnej, poprawiona gospodarka ściekowa, a co za tym idzie poprawią się warunki życia mieszkańców oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększy się o około 800 osób.

Ogólna wartość projektu wynosi 6 809 692, 25 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 788 238, 39 zł, czyli 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu rozpoczęła się 10 sierpnia 2009, a zakończenie przewidywane jest na 31 października 2013 roku.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl