buy medication online
 
Trwają egzaminy maturalne Drukuj
09.05.2012.

 

 Trwają egzaminy maturalne

Od 4 do 25 maja 2012 roku potrwają w całej Polsce egzaminy maturalne, do których przystąpiło ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu maturę zdaje w tym roku 165 uczniów – 114 z Liceum Ogólnokształcącego, 18 z Technikum oraz 33 z Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych.

Tegoroczni maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, obowiązkowych na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzyści zdają też dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz mogą zdawać egzaminy z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych - od jednego do sześciu, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Przystępujący do egzaminów pisemnych rozwiązują testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Następnie ich prace są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Egzaminy ustne przeprowadzane są w szkołach przez nauczycieli.

W tym roku nastąpiły zmiany w sposobie zdawania egzaminu ustnego z języka obcego. Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła zlikwidować podział na poziom podstawowy i rozszerzony. Egzamin ma trwać kwadrans i rozpocząć się natychmiast po przydzieleniu polecenia, bez czasu na przygotowanie się do wypowiedzi. Rozmowę z maturzystą będzie przeprowadzał tylko jeden z członków komisji, drugi będzie się przysłuchiwał egzaminowi. Na ostateczny rezultat wpływać będzie to, czy maturzysta poradził sobie samodzielnie z poleceniami, czy też pomagał mu egzaminator, czy mówił płynnie i czy nie popełnił błędów w wymowie.

Zdający otrzymają świadectwa dojrzałości, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie, za każdy egzamin. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają ustalonego progu zaliczenia i nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

 
Trwają egzaminy maturalne

fot. A. U. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl