buy medication online
 
Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja Drukuj
04.05.2012.

 

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja

…ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyę polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucyę uchwalamy…

fragment preambuły Ustawy rządowej 3  maja 1791

 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona w 1791 roku uregulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów wprowadzając prawo powszechnej niepodległości szlachty i mieszczan oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a postanowieniami artykułu IV przyjęła chłopów pod opiekę prawa i rządu krajowego. Chociaż dopiero Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku zniosła niewolę i ustanowiła wszystkich obywateli równymi przed obliczem prawa, to konstytucja majowa, chociaż tylko na papierze, stała się symbolem wolności. 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791, a jako Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowiono je w 1919 oraz ponownie w 1990 roku i od tego momentu, już 22 raz, jest uroczyście obchodzone w całej Polsce i w Ciechanowcu.

Przedstawiciele ciechanowieckiego społeczeństwa rozpoczęli uroczyste obchody święta akademią w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu przygotowaną przez młodzież z Gimnazjum  im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz uczestnictwem we mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej celebrowanej przez księdza wikariusza generalnego diecezji drohiczyńskiej Zbigniewa Rostkowskiego, księdza prałata Kazimierza Siekierko oraz księdza seniora Kazimierza Michalskiego.

Poczty sztandarowe, delegacje i uczestnicy uroczystości, przeszli pod pomnik papieża Jana Pawła II, gdzie przedstawiciele samorządowych władz gminnych i powiatowych, instytucji, stowarzyszeń i zakładów pracy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko w swoim wystąpieniu odniósł się do tegorocznych ciechanowieckich rocznic: Jak co roku nie brakuje nam też ważnych, lokalnych rocznic których wymowa potwierdza radość i optymizm płynący z ducha Konstytucji Majowej. W tym roku przypada 50-ta rocznica powstania jedynej w swoim rodzaju inicjatywy społecznej jaką jest Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka. Powstanie i rozwój tej placówki poparte bezinteresowną życzliwością całego naszego środowiska jest pięknym przykładem dobrze wykorzystanego patriotyzmu lokalnego. Ten piękny, złoty jubileusz jest okazją do zadumy i świętowania przez wszystkich, którzy czy to jako wolontariusze czy pracownicy wnosili przez te długie lata swój cichy wkład w to czym ciechanowieckie muzeum jest dzisiaj – a jest niewątpliwie Perłą, z której możemy być dumni. Dla uczczenia tej rocznicy za kilka dni najnowsza ulica Ciechanowca otrzyma imię współzałożyciela i długoletniego pierwszego dyrektora Muzeum Rolnictwa Kazimierza Uszyńskiego.

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja uwieńczył występ Orkiestry Dętej Ciechanowieckiego Ośrodku Kultury i Sportu.

          Więcej zdjęć...

Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl