buy medication online
 
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze UKS Drukuj
02.05.2012.

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Ustępujący Zarząd UKS pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje, więc prezes UKS Joanna Czechowicz przedstawiła zebranym podsumowanie działalności w 2011 roku oraz podsumowanie całego dziesięciolecia.

Od 2002 do 2012 roku UKS realizował zajęcia sportowo-rekreacyjne i projekty, na które otrzymał ogółem 112658,64 zł dotacji z różnych źródeł:

2002 r. - 2000 zł na organizację zawodów sportowych z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
2003 r. - 7400 zł na organizację zimowiska z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
              - 10000 zł za zajęcie III miejsca w Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanym przez TKKF;
2006 r. - 5000 zł na sportowo-rekreacyjne zajęcia pozalekcyjne z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2007 r. - 1500 zł na organizację zimowiska dochodzącego z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
              - 8000 zł na sportowe zajęcia profilaktyczne z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2008 r. - 2500 zł na organizację zimowiska dochodzącego z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
              - 10000 zł na sportowe zajęcia profilaktyczne z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2009 r. - 10000 zł w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Ciechanowca otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na realizację projektu "Zajęcia sportowo-rekreacyjne Profilaktyka przez sport",
              - 5000 zł - w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie "Tutor" Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI";
2010 r. - 10000 zł w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Ciechanowca otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki uzależnień na realizację projektu "Profilaktyka przez sport rekreacyjny 2010",
            - 5000 zł w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Ciechanowca otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na realizację projektu "Z wodą za pan brat",
             - 9069 zł na zakup sprzętu lekkoatletycznego z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;
2011 r.  - 14999,64 zł w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Ciechanowca otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na realizację projektu " Dbam o kondycję fizyczną i umysłową",
           - 5560 zł w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Ciechanowca otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na realizację projektu "Zawody i sport moją pasją";
oraz ponad 5000 zł wykorzystane  jako wkład własny do różnych projektów od Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, który sponsorował UKS przez cały ten okres.

Wkład własny osobowy wolontariuszy pracujących przy poszczególnych projektach został oszacowany na ponad 7000 zł.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, walne zebranie wybrało nowe władze UKS:
Sławomir Pietrzykowski - prezes zarządu,
Andrzej Włodarczyk - sekretarz zarządu,
Ewa Stańczuk - skarbnik zarządu,
Krzysztof Pełszyk - członek zarządu,
Marianna Gołębiewska - członek zarządu,
oraz
Lilianna Trzcińska - przewodnicząca komisji rewizyjnej,
Monika Derewońko - członek komisji rewizyjnej,
Barbara Niemira - członek komisji rewizyjnej.

Za dziesięcioletnią pracę na rzecz UKS Joanna Czechowicz otrzymała list gratulacyjny i kwiaty od Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze UKS

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze UKS

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze UKS

fot. O. R. Tomaszewska, A. U. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl