buy medication online
Inwestycje w 2011 roku Drukuj
03.04.2012.

 

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej w Gminie Ciechanowiec –
  68 047,96 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze wodociągowe o długości 18 m do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch (2 590,20 zł) oraz przyłącze wodociągowe o długości 1 750 m do gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia (65 457,76 zł).

 • Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion i Szkolna) – 3 245 322,27 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a uzyskana dotacja wyniosła 1 525 838 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano na łączną kwotę 3 190 020,26 zł:

  - Przebudowę drogi gminnej Nr 108913B - ul. Mostowa w Ciechanowcu o łącznej długości 180,5 m (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej, chodników z kostki kamiennej, wykonanie zjazdów z kostki kamiennej, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowę drogi gminnej Nr 108914B – Plac Odrodzenia w Ciechanowcu o długości 103 m (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „Starobruk”, chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowę drogi gminnej Nr 108923B – ul. Przechodnia w Ciechanowcu o długości 85 m (wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108927B – ul. Stadion w Ciechanowcu o łącznej długości 102 m (wykonanie nawierzchni jezdni o dł. 36 m z kostki betonowej oraz nawierzchni jezdni o dł. 66 m z masy bitumicznej).

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108907B – ul. Kościuszki w Ciechanowcu o łącznej długości 255,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki brukowej betonowej typu Polbruk, zjazdów z kostki brukowej betonowej, dokonano oznakowania pionowego i poziomego).

  - Przebudowa drogi gminnej Nr 108930B – ul. Szkolna w Ciechanowcu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej o łącznej długości 614,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej, przebudowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa z separatorem koalescencyjnym i przepustem), oznakowanie pionowe i poziome, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę linii elektroenergetycznych, budowę przyłączy energetycznych.

  - Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sieci kanalizacyjnej i elektrycznej oraz nadzór archeologiczny (48 531,05 zł),

  - Opracowanie zmian do projektu kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej oraz uzgodnienie i sprawdzenie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mostowa. Przechodnia i Plac Odrodzenia
  (6 770,96 zł).

 • Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku – 577 247,21 zł. Wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych drogowych, zakupu wyposażenia (mała architektura parku) oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru ww. inwestycji. W ramach zadania przebudowano Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu, w tym: wykonano nową warstwę ścieralną jednokierunkowego odcinka ulicy oraz nową warstwę ścieralną skrzyżowania z ulicami: Kozarską i Młyńską; wykonano 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych o łącznej ilości 26 miejsc postojowych w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki dla ruchu pieszych oraz ciągi piesze i punkt czerpalny wody w przyległym parku. Dodatkowo park został wyposażony w altankę, 2 donice dla drzew ozdobnych, 10 ławek parkowych, 10 koszy ulicznych, wybudowanie sieci oświetlenia parku wraz z ustawieniem 6 słupów oświetleniowych oraz 18 opraw oświetleniowych.

 •  Zagospodarowanie „źródełka” we wsi Radziszewo-Sieńczuch – branża drogowa – 92 840,35 zł. Wydatek związany był z wykonaniem remontu elementów odwodnienia drogowego (wymiana istniejącego przepustu o długości 6,5 m, umocnienie wlotu i wylotu z kamienia narzutowego), ustawieniem krawężników betonowych, wykonaniu zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowy dojazdu do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowaniu barier drogowych ochronnych, robót wykończeniowych (plantowanie skarp i dna wykopów), pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

 • Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu – 65 751,24 zł. Wydatek dotyczy wykonania prac budowlanych polegających na przebudowie ulicy Staropolskiej na odcinku o długości 62 m. W ramach zadania rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię z masy bitumicznej, wykonano nową podbudowę z kruszywa łamanego i wykonano nową nawierzchnię ulicy i ciągów pieszych z kostki betonowej.

 • Przebudowa drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna Stara –
  313 504,38 zł. Wydatek dotyczył wykonania prac budowlanych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru ww. inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej na nawierzchnię bitumiczną.

 • Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze – 66 877,39 zł. Wydatek dotyczy wykonania prac budowlanych (65 278,39 zł) polegających na przebudowie drogi gminnej dojazdowej we wsi Kozarze (dojazd do remizy OSP) na odcinku o długości 86 m. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa naturalnego i nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej o łącznej powierzchni 557 m² oraz uwzględnia koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego (1 599 zł).

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 188 463,08 zł. W ramach tych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę następujących dróg gminnych: 
  - na odcinku Ciechanowiec – Tymianki za kwotę 21 838 zł,
  - dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Ciechanowiec – Malec za kwotę 16 974 zł,
  - Trzaski – Kobusy za kwotę 25 584 zł,
  - droga w Kozarzach za kwotę 6 150 zł,
  - przepust w miejscowości Skórzec za kwotę 6 150 zł,
  - ulicy Szkolnej (od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Wińskiej z ulicą Sienkiewicza) za kwotę 63 439,99 zł,
  - ulicy Pińczowskiej za kwotę 13 530 zł,
  - ulicy Kościuszki za kwotę 3 976 zł,
  - ulicy Kozarskiej za kwotę 3 075 zł,
  - ulicy Staropolskiej za kwotę 3 330,59 zł,
  - odwodnienie ulicy Polnej za kwotę 1 845 zł,
  - ulicy Wierzbowej za kwotę 8 548,50 zł,
  - ulic Glinki i Wiatracznej za kwotę 4 920 zł,
  - Wojtkowice-Glinna – Kobyla za kwotę 9 102 zł,

 • Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na potrzeby Referatu Promocji UM – 7 800 zł. Zadanie realizowane przez Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 • Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 69 750 zł. Wydatek dotyczy zakupu samochodu osobowego marki Skoda typ Octavia II 1,6 TDI na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.  Główne parametry techniczne zakupionego samochodu: silnik wysokoprężny 1,6 TDI o mocy 105 KM, skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa, norma emisji spalin Euro 5, nadwozie sedan, napęd przedni, dwie poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, system ABS i ESP, immobiliser, centralny zamek, autoalarm.

 • Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709 637,55 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4 x 4 o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona jest w radiotelefon samochodowy, radio z odtwarzaczem oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe. Uzyskane dofinansowanie w 2011 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania wyniosło 603 191,90 zł.

 • Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw w Łempicach i Radziszewie Starym – 16 000 zł. Zakupu dokonano w całości ze środków unijnych w ramach projektu „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec II”, w tym: zakupiono plac zabaw do Ośrodka Przedszkolnego w Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z trzema trapami na różnej wysokości); doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Łempicach (karuzela) oraz doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Radziszewie Starym (piaskownica i 2 bujaki).

 • Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanowcu – 40 000 zł. Zadanie realizowane przez Gimnazjum w Ciechanowcu.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 57 499,42 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 540 856,97 zł.  W ramach zadania wykonano aktualizację mapy do celów projektowych za kwotę 1 722 zł; opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia za kwotę 7 380 zł oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę 310 zł; dokonano opłaty przyłączeniowej – zasilanie przepompowni ścieków na działce w ul. Szkolnej – 1 889,19 zł; wykonano projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu za kwotę 64 999,35 zł; opracowano studium wykonalności będące niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 13 530 zł. W ramach rzeczowej realizacji inwestycji za kwotę 451 026,43 zł wykonano: kanalizację sanitarną w ul. Mostowej, Przechodniej i Placu Odrodzenia: o łącznej długości 253 m, 12 studni rewizyjnych i 12 przyłączy sanitarnych o łącznej długości 52,5 m; sieć wodociągową w ul. Przechodniej: rurociągi   o łącznej długości 87 m; kanalizację sanitarną w ul. Szkolnej: rurociągi kanalizacji sanitarnej – 166 m, rurociągi – 257 m, 20 szt. przyłączy sanitarnych o łącznej długości 137 m, przewody tłoczne – 437 m, 9 studni kanalizacyjnych, 10 studni kanalizacyjnych, 1 studnię rozprężną, 1 pompownia ścieków; roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych długości przykanalików kanalizacji sanitarnej do granic pasa drogowego w ulicach: Mostowa i Przechodnia (8 szt.), Plac Odrodzenia (3 szt.) i Szkolna (26 szt.).

  Na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu” (ul. Uszyńska, Mogilna, Polna, Ralkowa, Łomżyńska, Kuczyńska, Glinki, Wiatraczna) wykonane w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 655 106 zł.

 • Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 – 461 540,81 zł. Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

  W roku 2011 wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe i porządkowe, prace geodezyjne, formowanie wierzchowiny i skarp składowiska, montaż 6 szt. studni odgazowujących, pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mineralnego, odspojenie odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach. Dofinansowanie uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2011 roku na realizację zadania w 2011 roku wyniosło 326 717,53 zł.

 • Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu - opracowanie dokumentacji – 65 497,51 zł. Wydatek dotyczył wykonania projektu budowlanego architektonicznego remontu i modernizacji kina (42 573,38 zł) oraz projektu wykonawczego (22 924,13 zł).

 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – 57 015,31 zł.  Wydatek w wysokości 56 541,70 zł dotyczy wykonania w grudniu 2010 roku dodatkowych prac budowlanych nieobjętych dofinansowaniem a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające głównie na renowacji spoin z zaprawy cementowej, wykonaniu warstwy wyrównawczej tynków cementowo-wapiennych na stropach, skuciu posadzki na podłogach w pomieszczeniach parteru oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego robót wykończeniowych w budynku. Wykonano izolację pionową fundamentów (473,61 zł). I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, z którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 454 979 zł.

 • Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka – 739 523,84 zł. Wykonane wydatki dotyczą: kosztu opracowania dokumentacji instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich, w tym: Kozarze za kwotę 2 300 zł, Czaje-Wólka za kwotę 1 500 zł i Radziszewo-Sieńczuch za kwotę 1 700 zł, pełnienia nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 000 zł. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W ramach rzeczowej realizacji inwestycji wykonano: 

  - Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozarze (278 832,02 zł), w tym: roboty rozbiórkowe więźby dachowej, wnętrza parteru budynku, odbudowę główek kominowych, wentylację, więźbę dachową – łacenie i pokrycie, izolacje termiczne stropów, roboty murarskie – zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne, roboty sanitarne, instalację wod.-kan., instalację klimatyzacyjną, schody i podjazd dla niepełnosprawnych, zadaszenie nad schodami, izolacje termiczne ścian zewnętrznych i elewacje, obróbka okapów panelami PCV, opaskę zabezpieczającą wokół budynku z kostki brukowej, roboty pomiarowe i rozbiórkowe nawierzchni placów manewrowych, utwardzenie placów manewrowych kostką brukową z krawężnikami, wymianę ogrodzenia od strony ulicy, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, badania i pomiary instalacji odgromowej i wyrównawczej.

  - Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo-Sieńczuch (177 097,15 zł), w tym: roboty rozbiórkowe wnętrza parteru budynku, kominy, odbudowę główek kominowych, wentylację, izolacje termiczne stropów, roboty murarskie – zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, okładziny, malowanie wewnętrzne, roboty sanitarne, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie nad schodami, wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, wykonanie utwardzenia placów manewrowych, wymianę bramy i furtki głównego wjazdu, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, badania i pomiary, instalację odgromową i wyrównawczą.

  - Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaje-Wólka (271 094,67 zł), w tym: rozbiórkę elementów zewnętrznych, wnętrza parteru budynku, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, odbudowę główek kominowych, wentylację, roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne istniejących konstrukcji ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, okładziny elewacyjne z izolacją termiczną od strony zewnętrznej, obróbki blacharskie oraz montaż rynien i rur spustowych, izolacje termiczne stropów, posadzki, okładziny i malowanie wewnętrzne, obróbkę cokołu i schodów zewnętrznych, wykonanie utwardzenia placów manewrowych z podjazdem dla wózków, demontaż istniejącej instalacji, wykonanie WLZ i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż instalacji wewnętrznej, instalację odgromową i wyrównawczą.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie przekazane w 2012 roku w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

 • Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry –
  386 906,75 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Poniesione wydatki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających głównie na: robotach rozbiórkowych i remontowo-budowlanych, wykonaniu posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, nowego pokrycia dachowego nad częścią zasadniczą budynku, izolacji termicznych stropów, ścian zewnętrznych i elewacji, tynków, okładzin, malowania wewnętrznego, obróbek okapów panelami PCV, wykonaniu opaski zabezpieczającej wokół budynku i chodników z kostki brukowej, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianie kotła i komina, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wykonano także roboty dodatkowe elektryczne i wykończeniowe ze środków własnych za kwotę 49 321,75 zł. Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 269 189 zł.

 • Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec – 261 685 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających głównie na: robotach rozbiórkowych, usunięciu karp, pracach budowlano-montażowych, instalacji kominka w budynku, wykonaniu schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenia nad schodami, izolacji termicznych ścian zewnętrznych i elewacji, obróbki okapów panelami PCV, wykonaniu opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia placów manewrowych, ogrodzenia od strony ulicy, zbiornika na ścieki socjalne, wykonaniu przyłącza wodociągowego, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej). Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 244 460 zł.

 • Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare – 248 676 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem prac budowlanych, polegających głównie na: robotach rozbiórkowych, remontowo-budowlanych, wykonaniu posadzek, stolarki budowlanej, ogrodzenia, utwardzenia placu manewrowego nawierzchnią z kostki betonowej, studni chłonnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowaniu, ociepleniu stropodachu i ścian, instalacji elektrycznej, instalacji c.o., pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Zadanie inwestycyjne prowadzone było pod nadzorem inspektorów nadzoru w zakresie branży ogólnobudowlanej, wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej). Dofinansowanie przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 244 948 zł.

 • Zakup sprzętu AGD (lada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka – 5 200 zł. W ramach zadania zakupiono ladę chłodniczą do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka, stanowiącą nagrodę w „Turnieju Sołectw”.

 • Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Ciechanowcu wykonanie murków oporowych – 16 073,22 zł. Podstawowy zakres zadania został zrealizowany w 2010 roku w ramach Programu  „Moje Boisko – Orlik 2012”. W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych składający się z: boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej, zaplecza sportowego, ogrodzenia i oświetlenia obiektu. W 2011 roku zostały wykonane niezbędne roboty dodatkowe w postaci murków oporowych wraz z barierami ochronnymi w sąsiedztwie budynku hali sportowej COKiS w Ciechanowcu i drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

 • Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 5 000 zł. Wydatek dotyczył opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare, będący niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Przebudowa budynku Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu     – 274 984,09 zł. W ramach zadania za kwotę 271 766,10 zł wykonano roboty rozbiórkowe wnętrza budynku, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych, posadzki betonowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie, instalację wodno-kanalizacyjną, kabiny natryskowe i armaturę sanitarną, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, badania i pomiary instalacji elektrycznej. Koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej wyniósł 2 717,99 zł, a branży elektrycznej 500 zł.


  • Inwestycje zrealizowane w partnerstwie z innymi gminami

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn  – 89 933 zł.
  Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Klukowo i Gminę Ciechanowiec w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, objęło przebudowę drogi gminnej Nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn o łącznej długości 3 244,68 m, w tym odcinek o długości 263 m położony na terenie gminy Ciechanowiec. Wartość robót przebudowy odcinka drogi położonego na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 179 901,36 zł i obejmował: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę przepustu o dł. 12 m i wykonanie zjazdów o łącznej dł. 30 m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Środki dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej Gminie Klukowo ze środków własnych Gminy Ciechanowiec wyniosła 89 933 zł.

   
 • Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich – 738 600,60 zł. Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Grodzisk i Gminę Ciechanowiec w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, objęło przebudowę 7 odcinków dróg gminnych:

  - Droga gminna Nr 108871B Czaje-Bagno – Kolonia Czaje-Wólka o dł. 441 m,
  - Droga gminna Nr 143002B o dł. 370,57 m,
  - Droga gminna Nr 108871B Czaje-Bagno  –  Kolonia Czaje-Wólka  o  dł. 1 352,16 m,
  - Droga gminna 108797B o dł. 2 626,27 m,
  - Droga gminna Nr 108806N Żery-Czubiki – Kosianka-Boruty dł. 1 100 m,
  - Droga gminna Nr 143003B Kosianka-Boruty – Kosianka Leśna o dł. 830 m,
  - Droga gminna Nr 108818B Kosianka Leśna – droga Żale – Drohiczyn o dł. 1 175 m, w tym odcinki I i III o łącznej długości 1 793,1 m na terenie gminy Ciechanowiec.

  Wartość części zadania inwestycyjnego dotycząca drogi gminnej położonej na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 738 601,55 zł, w tym koszt robót przebudowy 2 odcinków drogi Nr 108871B Czaje-Bagno – Czaje-Wólka 729 645,97 zł i obejmował: roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, czyszczenie urządzeń odwadniających, wykonanie zjazdów gospodarskich, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych na poszerzeniach, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, montaż oznakowania pionowego oraz koszt nadzoru inwestorskiego 8 955,56 zł. Środki dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej Gminie Grodzisk wyniosła 738 600,60 zł, w tym: 369 300,60 zł – środki dotacji celowej ze środków własnych Gminy Ciechanowiec, 369 300,00 zł – środki dotacji celowej ze środków budżetu państwa.
 •  

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl