buy medication online
 
Skuteczne NGO Drukuj
16.03.2012.

Pod koniec 2011 roku Gmina Ciechanowiec rozpoczęła realizację projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do osób działających lokalnie zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i grupach nieformalnych, funkcjonujących na terenie Gminy Ciechanowiec. W ramach projektu została utworzona Grupa Planowania Strategicznego, która na cotygodniowych spotkaniach dokonuje diagnozy sytuacji NGO, opracowuje analizę SWOT i definiuje problemy pojawiające się we współpracy organizacji z samorządem. Na podstawie wniosków wypracowanych przez Grupę Planowania Strategicznego opracowana zostanie Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012–2017.

Realizacja tego projektu niewątpliwie przyczyni się do zdefiniowania kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO, polepszenia komunikacji i ustanowienia stałego forum dialogu i współpracy pomiędzy urzędnikami a członkami organizacji pozarządowych.


Skuteczne NGO

Skuteczne NGO

fot. A. U. Kieliszek MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl