buy medication online
 
Koło Wędkarskie "Jazgarz" w 2011 roku Drukuj
15.02.2012.

Członkowie Koła Wędkarskiego “Jazgarz” podsumowali na walnym zebraniu działalność w 2011 roku i sprecyzowali plany na rok 2012.

W 2011 roku ilość członków Koła zwiększyła się o 127 wędkarzy, co było związane z odbudową stanu ryb w Nurcu. Przybyło też młodych wędkarzy z 5 szkół, w których przeprowadzono szkolenie wędkarskie dla dzieci i przeprowadzono egzamin na kartę wędkarską, który wszyscy zdali. Zorganizowano konkurs plastyczny “Wędkarstwo i ekologia” dla uczniów szkół podstawowych, a wspólnie z myśliwymi na strzelnicy koło Malca zorganizowano Dzień Dziecka dla 150 uczniów szkół podstawowych z gmin Ciechanowiec i Perlejewo. Koło Wędkarskie „Jazgarz” zorganizowało czterokrotnie zawody wędkarskie: dwa konkursy spławikowe i dwa spinningowe.

Zgodnie z „Planem odbudowy zasobów ichtiofauny w obwodach rybackich dotkniętych letnią przyduchą w lipcu 2009 roku" realizowanym przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego kontynuowana jest akcja zarybiania. W 2011 roku Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW przeznaczył na zarybianie wód podległych Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” ponad 40 tys. zł, dzięki czemu zostały one zarybione rybami takimi jak: jaź, szczupak, lin, sandacz, karaś i kleń. Suma ta ma być zwiększona w 2012 roku do 60 tys. zł.

Społeczna Straż Wędkarska w 2011 roku odbyła 57 służb wraz z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem oraz w Boćkach. W wyniku kontroli usunięto 6 sieci i zabezpieczono je jako dowody w sprawach, zlikwidowano 2 przegrody na odcinku od tamy w Ciechanowcu do ujścia Nurca oraz inne urządzenia kłusownicze, wykryto 2 agregaty prądotwórcze z 200 m przewodów, skierowano 2 wnioski do prokuratury i asystowano przy wręczeniu 12 mandatów. Skontrolowano 285 wędkarzy w tym 20 pouczono. Kontrolowano nielegalne wysypiska śmieci i kąpieliska, a na wniosek wędkarzy kontrolowano odprowadzanie ścieków w Kuczynie.

Za wykonaną w ostatnich latach pracę Koło Wędkarskie "Jazgarz" otrzymało podziękowanie i dyplom od Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Na 2012 rok wędkarze zaplanowali: kontynuację współpracy ze szkołami podstawowymi, w ramach której odbędą się szkolenia i egzaminy młodzieży oraz zostaną wydane bezpłatne karty wędkarskie; zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci oraz wzorem lat ubiegłych Dnia Dziecka; zorganizowanie czterech zawodów wędkarskich w Ciechanowcu; kontynuowanie współpracy z Policją, władzami samorządowymi i społeczeństwem; dalszą działalność Społecznej Straży Rybackiej; zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Nurca; czynienie starań aby nie dopuścić do znacznych wahań wody, zwłaszcza w czasie tarła; zwalczanie kłusownictwa, szczególnie przy ujściu Nurca do Bugu; dalsze zarybianie wód Nurca oraz Pełchówki i Ralki. Do planów na 2012 rok wprowadzono także wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu sprawdzenia oczyszczalni w Kuczynie, których niewłaściwe utrzymanie ma wpływ na jakość wody w Nurcu; wystąpienie do Marszałka Województwa Podlaskiego o kontrolę i wyegzekwowanie czystości nabrzeża rzeki od tamy w Ciechanowcu do "przepompowni"; wystąpienie do wójta Gminy Perlejewo z prośbą o sprawdzenie stanu czystości wód Pełchówki oraz nielegalnych podłączeń do niej.

Terminy zwodów wędkarskich:
3 maja 2012 roku - zawody spinningowe o Puchar Koła
17 czerwca 2012 roku - zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca
12 sierpnia 2012 roku - zawody spławikowe  o Puchar Zarządu Koła
7 października 2012 roku - zawody spinningowe o Puchar Prezesa Koła
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl