buy medication online
 
Tradycje kolędnicze - projekt Stowarzyszenia "Zameczek" Drukuj
13.02.2012.
 Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...
 

Działaj Lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce logo logo Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

Logo Stowarzyszenia Tutor

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Lokalną Organizację Grantową/ODL Stowarzyszenie "Tutor".

Stowarzyszenie „Zameczek” w ramach programu "Działaj Lokalnie VII" realizowanego przez Stowarzyszenie "Tutor", zorganizowało warsztaty artystyczne dla 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 10 do 11 lat, pod nazwą "Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...". Zajęcia prowadzone były w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

Warsztaty miały na celu przygotowanie grupy do występów publicznych, a zdobyte umiejętności pozwoliły na prezentację spektaklu kolędniczego szerszemu gronu osób, od przedszkolaków do osób starszych.

Zaprezentowane treści pozwoliły na:
- ożywienie i ocalenie zapomnianych tradycji kolędniczych,
- wzbudzenie zainteresowania i zrozumienie idei kolędowania,
- stworzenie szansy odrodzenia tradycji kolędniczych w środowisku,
- poszerzenie zasobu wiedzy wśród dzieci o zwyczajach, obrzędach, wierzeniach regionu.

Spektakl został zaprezentowany grupie około 300 odbiorców. Premiera odbyła się na klasowej wieczerzy wigilijnej. W kolejnych prezentacjach udział wzięły dzieci i pracownicy Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Przedszkola w Ciechanowcu, pacjenci Hospicjum w Ciechanowcu, pensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz wychowankowie i kadra pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Zakupiono stroje oraz materiały do wykonania części strojów, farby do makijażu scenicznego, instrumenty muzyczne (flety) oraz koszyk wiklinowy i słodycze do częstowania odbiorców projektu. Po zakończonych występach dokonano podsumowania projektu, dzieci otrzymały certyfikaty oraz drobne upominki w postaci słodyczy i pamiątkowego zdjęcia całej grupy oprawionego w ramkę.

Realizując ten projekt zakładaliśmy podtrzymanie tradycji chodzenia z gwiazdą.


                                                                          

Prezes Stowarzyszenia "Zameczek" 
Zofia Januszkiewicz-Diakowska 


 
Stowarzyszenie „Zameczek" utworzyła w maju 2007 roku grupa ludzi, którzy chcą wolny czas, wiedzę i swoją bezinteresowną pracę ofiarować społeczeństwu gminy Ciechanowiec. Statutowe cele realizują w zakresie spraw społecznych w takich dziedzinach jak kultura, turystyka, sport i rekreacja, nauka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

 

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej...

Kolędnicy - przeszłość jest dziś, tylko cokolwiek dalej..

fot. Stowarzyszenie "Zameczek"

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl