buy medication online
 
XV sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.02.2012.


Odbyła się pierwsza w nowym roku, XV sesja Rady Miejskiej. Dominującymi tematami dyskutowanymi w czasie tej sesji były problemy związane z likwidacją Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz potrzeba przywrócenia w Ciechanowcu punktu agencyjnego do celów rejestracji zwierząt.

Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko przedstawił przebieg rozmów w sprawie utrzymania w Ciechanowcu Poradni Rehabilitacyjnej i projekt zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, dotyczącej finansowania przez Gminę Ciechanowiec etatu rehabilitanta pracującego w Ciechanowcu.

W czasie dyskusji nad wnioskiem o wystosowanie pisma protestującego przeciw likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu, radna Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Elżbieta Trzeszczkowska wyjaśniła, że w związku z planowanym przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor Poradni, nie jest planowana likwidacja lecz reorganizacja i przekazanie zarządzania tą placówką dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Po wysłuchaniu wyjaśnień, radni Rady Miejskiej postanowili mimo to, w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania w Ciechanowcu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wystosować pismo do Rady Powiatu.

Oprócz tego przyjęte zostały uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec, zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za okres od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku, Informacji z realizacji: uchwał, wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku.

Radni postanowili też wystąpić do dyrektora Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem z prośbą o utworzenie w Ciechanowcu Punktu Agencyjnego do przyjmowania od rolników formularzy systemowych IRZ.

Na zakończenie przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechanowcu Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska zrelacjonowała spotkanie z przedstawicielem Prezydenta RP, jakie odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Podlaskiego, i omówiła najważniejsze punkty prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. 


XV sesja Rady Miejskiej 

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl