buy medication online
 
Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim Drukuj
21.01.2012.

Województwo Podlaskie, podobnie jak i inne regiony Polski na terenach małych miasteczek i we wsiach posiadały do połowy XX wieku olbrzymią ilość zabudowy drewnianej. Większość budynków w małych miastach i niemal wszystkie na wsi były zbudowane z drewna.

Wśród nich na samym tylko Podlasiu było tysiące pięknych obiektów typu dwory i dworki, chałupy i całe zagrody wiejskie, szkoły, wiatraki, młyny, kuźnie, karczmy, leśniczówki. Stanowiły one ozdobę krajobrazu wsi podlaskiej. Zmiany cywilizacyjne i beztroska władz (administracyjnych i nadzoru budowlanego) spowodowały zniszczenie tych obiektów. Wiele złego w tym zakresie uczyniła II Wojna Światowa oraz następująca po 1944 r. likwidacja ziemiaństwa a zatem i siedzib dworskich. Bezstylowe, prowadzone bez należytego nadzoru ze strony architektów a często i za ich przyzwoleniem, budownictwo na wsi, szczególnie z lat 70-tych i 80-tych wprowadziło klockowatą brzydotę w zabudowę wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarskich. Pierwsze lata XXI wieku są ostatnim momentem by zachować to ze starej drewnianej architektury co jeszcze nadaje się do uratowania. Wieś Podlaska zmienia swoje oblicze. Pojawiło się wiele gospodarstw agroturystycznych przywiązujących wagę do piękna krajobrazu i zachowania przeszłości. Na wsi osiada również wielu ludzi z miasta, którzy mają poczucie piękna i doceniają wartość drewnianej zabudowy.

W tym celu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu organizują konkurs, którego celem jest promowanie właścicieli budynków drewnianych, którzy starają się je uratować i sensownie użytkować. Celem konkursu jest też rozpropagowanie tych budynków i ich właścicieli nie tylko w woj. podlaskim, ale również na terenie Polski i Europy. Posłuży do tego wydany jako plon konkursu katalog z fotografiami najciekawszych obiektów i zamieszczeniem informacji o nich w internecie. W planach Urzędu Marszałkowskiego jest wydanie w formie albumowej fotografii z krótkimi opisami 100 najbardziej wartościowych architektonicznie obiektów, które znajdują się w dokumentacji Konkursu z lat 2005- 2012. Album ten byłby rozprowadzony przez Urząd Marszałkowski wśród gości Urzędu z Polski i Europy.

Właściciele i użytkownicy budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach do 5 000 mieszkańców) mogą zgłaszać budynki drewniane powstałe do 1956 roku i użytkowane do czasów współczesnych takie jak:
- budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, dróżniczówki,
- budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozownie, maneże,
- budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy,
- budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie,
- zagrody wiejskie i założenia dworskie,

Organizatorzy konkursu na najlepiej zachowany zabytek dawnego budownictwa drewnianego ufundowali nagrody o łącznej wartości 27500 zł.

Laureatów konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytuty Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Zgłoszenia obiektów do konkursu przyjmowane są do 30 kwietnia 2012 r.

Informacji o konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, w godz. 8-16, 
tel. (86) 277 13 28 w. 21
Udział w Konkursie należy zgłaszać wypełniając druk zgłoszenia.

Adres, na który należy zgłaszać oferty:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec;
adres e-mail info@muzeumrolnictwa.pl lub zabytekpodlasia@interia.pl         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl