buy medication online
 
Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień Drukuj
13.01.2012.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku, powołał w ubiegłym roku do działania Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”.

W Ciechanowieckim Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień „ETAP” porad udziela i prowadzi terapię certyfikowany terapeuta uzależnień, na co dzień pracujący w NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku.

Działalność Punktu finansowana jest z budżetu gminy, a pomoc wszystkim potrzebującym udzielana jest bezpłatnie.

Adresatami pomocy jest młodzież eksperymentująca lub uzależniona od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz członkowie ich rodzin. Formy pomocy to:
- poradnictwo,
- terapia indywidualna, 
- konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych itp.,
- edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów i skutków uzależnień.

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap” działa w Świetlicy Organizacji Społecznych przy ul. Mickiewicza 29 A (budynek Przedszkola w Ciechanowcu - wejście od podwórza)
w godzinach 9.00 – 14.00.
               
Terminy spotkań w 2012 roku:

  13 stycznia, 17 lutego, 9 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 8 czerwca, 21 września, 19 października, 16 listopada, 14 grudnia
    
Zapisy pod nr telefonu 694 476 870.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl