buy medication online
 
Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu Drukuj
17.12.2011.

Logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu Ewa Sienicka-Czerepow już w 1999 roku zorganizowała pierwsze zajęcia grupowe z dziećmi, według autorskiego "Programu wspierającego rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci pięcio i sześcioletnich”.

Zbyt niski poziom komunikacji przekłada się nie tylko na sprawności językowe dzieci, ale też  na problem właściwej adaptacji społecznej, począwszy od  przedszkolnych i szkolnych grup rówieśniczych. Dlatego po organizowanych w większości placówek szkolnych z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu warsztatach dla nauczycieli z zakresu doskonalenia ich umiejętności wychowawczych (w sferze komunikacji interpersonalnej) oraz warsztatach dla rodziców i dziadków doskonalących ich umiejętności wychowawcze, po napisaniu cyklu artykułów dotyczących problemów i  następstw zbyt niskiego poziomu komunikacji, logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu opracowała i wdrażyła program doskonalący umiejętności dzieci pięcio i sześcioletnich w zakresie komunikacji językowej i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Znaczącym wsparciem było nawiązanie współpracy z Urszulą Kaczmarek – nauczycielką klasy „0” – początkowo w Przedszkolu, a następnie Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

Realizacja programu polega na pracy z dziećmi oraz współpracy z rodzicami, dziadkami i opiekunami, którzy uczą się jak budować relacje w rodzinie, by móc być autorytetem, od  którego dziecko się uczy norm i zasad postępowania,  przyjaźni i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,  oraz jak w codziennym życiu wspierać rozwój komunikacji   językowej dziecka.

Od roku 2005 zajęcia wg programu Ewy Sienickiej-Czerepow prowadzone są w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu w grupie pani Urszuli Kaczmarek, która od siedmiu lat je współtworzy, a następnie utrwala podczas codziennej pracy z dziećmi. W czasie zajęć dzieci poznają ćwiczenia:  relaksacyjne, doskonalące oddech i fonację, usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, usprawniające praksję i kinestezję artykulacyjną, doskonalące komunikację językową, kształcące umiejętności społeczne.

Zadania programu są często modyfikowane ze względu na potrzeby dzieci uczestniczących w zajęciach, a bieżący rok szkolny jest dla nich wyjątkowy. Jak podkreśla Ewa Sienicka-Czerepow: "Dzieci są wspaniałe i mądre, ale ich rozwój emocjonalny - kształtowany w sposób naturalny - zazwyczaj nie osiąga w wieku 5 lat poziomu, który pozwoliłby na łagodne "przekroczenie" progu szkoły w roli ucznia".
Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

fot. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl