buy medication online
 
Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec Drukuj
13.12.2011.

 Logo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki


W okresie od sierpnia do września 2011 roku Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Ciechanowiec otrzymała dotację w kwocie 73 499,52 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 51 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 5 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 148,65 tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl