buy medication online
 
Koncert i pasowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej Drukuj
15.11.2011.

Koncert i pasowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej

 fot. Z. Poniatowski MPI

Koncert w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia podkreślił uroczysty charakter pasowania pierwszoklasistów z tej szkoły.

W czasie koncertu wystąpiło dwudziestu jeden spośród dwudziestu dziewięciu tegorocznych uczniów. Swoje umiejętności gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie i gitarze prezentowali uczniowie z klas II-V. Stopień trudności utworów prezentowanych przez młodych muzyków był bardzo różny, bo występujący uczniowie znajdują się na różnych etapach nauki. Jedni wykonawcy zagrali popularne melodie, a inni wykonali utwory z kanonu muzyki klasycznej.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia działająca przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu została wpisana do ewidencji Centrum Edukacji Artystycznej 31 sierpnia 2007 roku. Szkoła I stopnia to odpowiednik szkoły podstawowej, w której kształcenie odbywa sie w cyklu 6-letnim dla dzieci od 6 do 10 lat i 4-letnim dla dzieci od 10 do 16 lat. Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawowymi programami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Kultury, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.
   
Główne cele to rozbudzanie zamiłowania do muzyki, rozwijanie uzdolnień muzycznych, nauczanie gry na instrumentach (fortepianie, organach (keyboardzie), akordeonie, klarnecie, saksofonie i gitarze) oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szczególną wagę szkoła przykłada do indywidualnego dostosowania programu nauki do wieku, predyspozycji i zdolności ucznia oraz do przygotowania podopiecznych do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia. Koncerty są okazją do opanowania sztuki publicznych występów (każdy rok kończy się egzaminem, w czasie którego uczeń musi wykonać wybrany utwór przed komisją) oraz dają możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami z rodziną i innymi słuchaczami koncertu.

Do końca listopada w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. 11 Listopada 5a trwają jeszcze zapisy do szkoły muzycznej.


          Więcej zdjęć...

Koncert i pasowanie uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl