buy medication online
 
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Drukuj
12.10.2011.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie wiedzy. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.

W roku szkolnym 2011/12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu troje uczniów zostało nagrodzonych tym stypendium. Z pionu klas licealnych za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,29) oraz uzyskanie tytułu finalisty XXI Olimpiady Teologicznej stypendium otrzymała uczennica klasy maturalnej Marzena Kombor. Marzena już po raz drugi została nagrodzona takim stypendium za wysokie osiągnięcia edukacyjne.

Drugą stypendystką jest Katarzyna Uszyńska uczennica klasy czwartej technikum, która uzyskała w klasie trzeciej średnią ocen 4,85. Po raz pierwszy stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał uczeń klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych Tomasz Bruś za uzyskanie najwyższej średniej ocen 5,07 w tym typie szkoły.

źródło: www.zsoiz-ciechanowiec.pl


Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl