buy medication online
 
X sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.08.2011.

X Sesja Rady Miejskiej 

Artur Więzowski
fot. Z. Poniatowski MPI

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

W swoim sprawozdaniu Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- kontynuowane są prace na "schetynówkach";
- wykonywane są ostatnie, kosmetyczne prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Czajach-Wólce, Kozarzach i Radziszewie-Sieńczuch;
- wykonano już kanalizację w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia i trwa odbudowa nawierzchni tych ulic;
- kończą się prace remontowe budynku stołówki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu;
- skończyły się prace ziemne, a trwają prace drogowe przy źródełku w Radziszewie-Sieńczuch;
- otrzymaliśmy, z klauzulą natychmiastowej wykonalności, pozwolenie na budowę dotyczące ul. Szkolnej i dzięki temu prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu, odbędzie się też spotkanie z mieszkańcami;
- unieważniony został przetarg na modernizację drogi żwirowej w Kobusach (wpłynęły tylko dwie, bardzo drogie oferty);
- unieważniony został także przetarg na remont synagogi (jedna oferta o zbyt wysokiej cenie);
- rozstrzygany jest przetarg na rekultywację składowiska odpadów;
- rozpoczęło się kruszenie gruzu i elementów betonowych gromadzonych przez ostatnie 4 lata, materiał będzie wykorzystany do utwardzenia tych miejsc na drogach gminnych, których nie udało się utwardzić inaczej;
- Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej wzięli udział w spotkaniu z Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka i przekazali jej wnioski wypracowane przez Radę;
- odbyło się spotkanie radnych i dyrekcji Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych  FARE w sprawie przyszłości zakładu;
- Ciechanowiec był gospodarzem dwóch wydarzeń kulturalnych: XVII Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Podlaskie Spotkania";
- w ramach projektu "Opowieści z Narwi" Ciechanowiec razem z kilkoma organizacjami turystycznymi uczestniczył w przygotowaniu wydanej publikacji o atrakcjach turystycznych regionu.

Radni wysłuchali informacji na temat działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych  FARE w Ciechanowcu w roku 2010, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku oraz podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2011 r.; odrębnych obwodów głosowania; powołania "Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników"; zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011–2015”.

Poza porządkiem obrad odbyła się uroczystość odznaczenia mieszkańca Ciechanowca Artura Więzowskiego Złotym Krzyżem Zasługi, za wybitny wkład w rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

Artur Więzowski jest założycielem i prezesem Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate działającego w Ciechanowcu, Łomży, Szulborzu, Szumowie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, współzałożycielem i  prezesem nowo powstałej Polskiej Federacji Instytut Budokai Karate, której obszarem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Shihan Artur Więzowski (5 dan) jest wychowawcą wielu medalistów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i międzynarodowych turniejów, prowadzi swą działalność sportowo-wychowawczą w czasie codziennych treningów, obozów sportowo-rekreacyjnych i realizując projekty finansowane przez  Burmistrza Ciechanowca, Stowarzyszenie Tutor w ramach akcji "Działaj Lokalnie" lub ze środków EFS. 
 

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl