buy medication online
Ostatni Powstaniec Styczniowy w Ciechanowcu Drukuj

 Konstanty Niemyjski (1849-1939) (Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu)W nocy z 22 na 23 stycznia przypada kolejna, 143 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. To historyczne wydarzenie, coraz bardziej od nas odległe, powoli odchodzi w niepamięć. Tymczasem odcisnęło ono znaczące piętno na naszym mieście i okolicznych wsiach i nadal jest żywe w wielu rodzinach. Tak się bowiem złożyło, że jednym z ostatnich żyjących uczestników Powstania Styczniowego, był pan Konstanty Niemyski – mieszkaniec Ciechanowca. Tutaj się on urodził, w dniu 31 marca 1849 roku, tu również spędził prawie całe swoje życie, tutaj też zmarł – w pierwszych dniach października 1939 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

W chwili wybuchu Powstania Styczniowego miał Konstanty Niemyjski niespełna 14 lat. Pomimo tak młodego wieku pomagał swojemu stryjecznemu bratu – Janowi Niemyjskiemu, który był powstańczym żandarmem, przy obserwacji ruchów wojsk rosyjskich, oraz dostarczaniu żywności, lekarstw i środków opatrunkowych dla ukrywających się w okolicznych lasach oddziałów powstańczych. W roku 1864, przyłączył się on do oddziału powstańczego operującego w rejonie Wysokiego Mazowieckiego, który następnie, poprzez Ciechanowiec, odmaszerował w kierunku na Drohiczyn i Siemiatycze. Po rozbiciu wspomnianego oddziału przez wojska carskie, służący w nim powstańcy zostali zesłani na Syberię. Wśród zesłańców byli między innymi mieszkańcy Ciechanowca: wspomniany już Jan Niemyjski, Feliks Małkowski oraz Teofil Piotrowski. Ten ostatni zasłynął jako wykonawca wyroku na znienawidzonym przez Polaków majorze Guście – wojennym naczelniku carskim w rejonie Ciechanowca, Brańska i Suraża.

Po upadku Powstania Styczniowego Konstanty Niemyjski, który uniknął wywózki na Syberię, zamieszkał w Ciechanowcu (na ulicy Mickiewicza), gdzie prowadził niewielki zakład mechaniczny i wiódł szczęśliwe, rodzinne życie. Poślubił on pannę Paulinę Dmochowską, z którą miał liczną gromadkę dzieci. W zaświadczeniu wydanym mu przez Magistrat Miasta Ciechanowca w 1935 roku, czytamy między innymi: ...p[an] Konstanty Niemyjski, syn Macieja, wyznania rzymsko – katolickiego, znany jest jako Polak, patriota i prawy obywatel kraju, oraz w tymże duchu wychował swoje dzieci, z których 3 synow[ie] byli żołnierzami w Wojsku Polskim, z tych dwóch – ochotnikami.

W podobnym duchu wypowiadał się również mieszkaniec wsi Ceranów, leżącej w gminie Sterdyń, wysiedlony wraz z rodziną przez władze carskie w 1906 roku za działalność polityczną, który dość długo poszukiwał schronienia dla siebie i swojej licznej rodziny: Tu szukając przytułku i schronienia przy jakiejś polskiej rodzinie – spotykała nas wszędzie odmowa, z obawy przed represjami władz. Aż wreszcie wskazano nam dom Konstantego Niemyjskiego, jako Polaka, patrioty i b[yłego] Powstańca 1863 roku. Gdyśmy się tam udali, zostaliśmy gościnnie przyjęci bez namysłu, wszyscy razem 16 osób i byliśmy przez niego, przez okres przeszło jednego miesiąca utrzymywani zupełnie bezinteresownie.

Czy można coś więcej dodać do tak pięknego życiorysu? Chyba tylko to, że ciekawi i wartościowi ludzie żyli i żyją obok nas, nie trzeba ich poszukiwać na przysłowiowym końcu świata, wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć wokół siebie. Podobnie rzecz się ma z wielkimi wydarzeniami politycznymi, które miały miejsce w dziejach naszego Kraju. We wszystkich tych wydarzeniach brali udział mieszkańcy Ciechanowca i okolicznych wsi, wnosząc swój wkład w dzieje naszej Ojczyzny i Narodu Polskiego.

                                                                 Norbert Dariusz Tomaszewski


Zaświadczenie dla Stowarzyszenia Weteranów 1863 roku. (Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu)

Zaświadczenie dla Stowarzyszenia Weteranów 1863 roku.
 (Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu)

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl