buy medication online
Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae Drukuj


Członkowie reprezentacji: 
Prezes – Grzegorz Jakubik
Zastępca prezesa – Robert Księżopolski
Członek Zarządu – Zbigniew Wójcik
Członek Zarządu – Piotr Górski
Sekretarz – Eryk Kotkowicz

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:

Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 21 września 2010 roku. Towarzystwo jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym, skupiającym przedstawicieli prowadzących badania nad historią, etnologią, językoznawstwem, przyrodoznawstwem, naukami społecznymi i innymi.

Celem Towarzystwa jest: podtrzymywanie tradycji i pamięci społecznej związanej z osobą ks. Krzysztofa Kluka i Rodziny Jabłonowskich, wspieranie i promowanie działalności naukowej członków oraz prezentacja jej wyników, organizacja prac badawczych w zakresie nauk przyrodniczych, historycznych, etnologicznych, językoznawczych i społecznych, upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z wymienionych powyżej dyscyplin, reprezentacja członków na forum instytucji organizujących i koordynujących życie naukowe, prowadzenie działalności wydawniczej, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Dane organizacji:
Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae
ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
tel. +48 86 2771328

Numer KRS 0000365916
REGON 200391603
NIP 722-162-01-82

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl