buy medication online
 
Ruszyły "schetynówki" Drukuj
24.05.2011.
 
 Ruszyły "schetynówki"

fot. MPI

Wojewoda Podlaski podpisał umowy na trzy inwestycje w Gminie Ciechanowiec, które realizowane są w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, czyli tzw. „schetynówek”.

Chociaż umowy niedawno zostały zawarte to na terenie powiatu wysokomazowieckiego trwają już prace drogowe. Pierwsza inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Klukowo, w ramach której na terenie gminy Ciechanowiec przebudowane zostanie  200 mb drogi gminnej na odcinku Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn. Wkład własny Gminy Ciechanowiec wyniesie 89.993,00 zł.

Natomiast drugą inwestycję Gmina Ciechanowiec realizuje samodzielnie. W jej ramach przebudowane lub wyremontowane zostaną ulice: Szkolna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki (od. pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza) oraz ulice Mostowa, Przechodnia, pl. Odrodzenia i ul. Stadion. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wyniesie 1340,5 mb. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3.190.036,40 złotych z czego Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 3.051.677,77 złotych. Prace mają zakończyć się w październiku 2011 roku.

Wspomniane remonty dróg w Ciechanowcu powiązane będą z wykonaniem kanalizacji w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia, Szkolnej.

W ramach trzeciej inwestycji drogowej z tzw. „schetynówek” pod nazwą „Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, realizowanej przez Gminę Ciechanowiec i Gminę Grodzisk, wyremontowana zostanie droga Czaje-Wólka – Czaje-Bagno – Sypnie. Wkład własny naszej gminy wyniesie 369.300,00 złotych.

Ruszyły "schetynówki"

Ruszyły "schetynówki"

Ruszyły "schetynówki"

fot. MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl