buy medication online
 
Beatyfikacja Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Ciechanowca Drukuj
02.05.2011.

 Jan Paweł II
Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła), największy współczesny Polak, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci XX wieku, zostawił swój ślad także w historii naszego miasta i zajmuje poczesne miejsce wśród Honorowych Obywateli Ciechanowca.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Studiował polonistykę i teologię na UJ w Krakowie, a także filozofię we Włoszech, Belgii i Francji. W 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju ze studiów w Rzymie w 1948 r., zostaje wikariuszem parafii Niegowić w powiecie bocheńskim, a po roku - w parafii św. Floriana w Krakowie. W pięć lat później habilituje się na Wydziale Teologicznym UJ. Wykłada też na KUL i w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. W wieku 38 lat zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski, biskupem i sufraganem archidiecezji krakowskiej. Od 13 stycznia 1964 r. jest ordynariuszem, arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26 czerwca 1967 r. otrzymuje kapelusz kardynalski. W 1969 r. zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. Jednocześnie zostaje członkiem trzech watykańskich kongregacji. Czynnie uczestniczy w Soborze Watykańskim II, na którym w październiku 1969 r. przedstawia projekt dokumentu “II Nadzwyczajny Synod Biskupów o sobie”. Udział w Vaticanum II i liczne zagraniczne podróże, jakie odbywa, sprawiają, że gdy w październiku 1978 r. zbiera się konklawe, kardynał Wojtyła jest już osobistością znaną w Kolegium Kardynalskim. Zostaje wybrany na papieża w 1978 r. i pełni tę posługę przez ponad 26 lat do dnia swojej śmierci 2 kwietnia 2005 roku.

Pogrzeb papieża, który odbył się 8 kwietnia 2005 r. był największym w dziejach świata. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział dwieście oficjalnych delegacji, które liczyły łącznie około 2500 VIP-ów. Na Placu św. Piotra było 9 koronowanych głów, ponad 70 prezydentów i premierów, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich oraz religii: duchowni muzułmańscy i rabini. W pogrzebie uczestniczyło też ok. 2 mln pielgrzymów, wśród których pojawiło się hasło „santo subito” „święty natychmiast”. Już 13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI uchylił nakaz czekania 5 lat od śmierci kandydata, i rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Po ponad 5 latach badań uznano za cud dokonany za wstawiennictwem polskiego papieża niewytłumaczalne całkowite ustąpienie choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy. Papież Benedykt XVI osobiście przewodniczył beatyfikacji, która odbyła się 1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka.

Kardynał Karol Wojtyła w czasie nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Ciechanowcu 5-6 lipca 1974r.

 Kardynał Karol Wojtyła w czasie nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
w Ciechanowcu 5-6 lipca 1974r.

Związki Jana Pawła II z naszym miastem datują się od 5-6 lipca 1974 roku, kiedy to kardynał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski odwiedził Ciechanowiec. 10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie, w czasie swojej ósmej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II poświęcił krzyż, który stał się elementem pomnika „Ofiarom Sybiru 1939-1947” usytuowanego u zbiegu ulic Sienkiewicza i Wińskiej. 30 czerwca 2003 roku Rada Miejska Ciechanowca uchwaliła nadanie Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Ciechanowca, które zostało wręczone 10 września 2003 roku, w czasie pielgrzymki mieszkańców naszego miasta do Watykanu. Trzydziestą rocznicę wizyty Karola Wojtyły w naszym mieście społeczeństwo uczciło postawieniem w maju 2004 roku pomnika, a w październiku nadaniem ciechanowieckiemu gimnazjum imienia Papieża Jana Pawła II. Jego imię nosi też plac, który był historycznym centrum prawobrzeżnego Ciechanowca.

 

Pomnik Jana Pawła II w Ciechanowcu

         

Pomnik Jana Pawła II w Ciechanowcu fot. Z. Poniatowski MPI

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl