buy medication online
 
Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień Drukuj
20.09.2011.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu nawiązał współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku i powołal do działania Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”.

W Ciechanowieckim Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień „ETAP” porad udziela i prowadzi terapię certyfikowany terapeuta uzależnień, na co dzień pracujący w NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku.

Działalność Punktu finansowana jest z budżetu gminy, a pomoc wszystkim potrzebującym udzielana jest bezpłatnie.

Adresatami pomocy jest młodzież eksperymentująca lub uzależnioniona od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz członkowie ich rodzin. Formy pomocy to:
- poradnictwo,
- terapia indywidualna, 
- konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych itp.,
- edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów i skutków uzależnień.

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap” działa w Świetlicy Organizacji Społecznych przy ul. Mickiewicza 29 A (budynek Przedszkola w Ciechanowcu - wejście od podwórza)
w godzinach 9.00 – 14.00.
               
Terminy spotkań:

21 października 2011
18 listopada 2011
16 grudnia 2011
    
Zapisy pod nr telefonu 694 476 870.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl