buy medication online
 
Bezpłatne badania przesiewowe słuchu u dzieci Drukuj
04.04.2011.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – człowiekowi” prowadzą kolejny, trzeci już Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich.

Porozumienie, którego sygnatariuszami są Dyrektor IFiPS w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński oraz Prezes KRUS, dr inż. Henryk Smolarz, przewiduje w br. udział w profilaktycznych badaniach słuchu ok. 100 tys. dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenów wiejskich w całej Polsce.

Program finansują z własnych pozabudżetowych środków: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Stowarzyszenie „Człowiek – człowiekowi”. Uczestniczą w nim szkoły podstawowe, których wykaz dla potrzeb Koordynatora Programu – stowarzyszenia SPONIN – sporządziły wojewódzkie kuratoria oświaty i wychowania.

W województwie podlaskim badania przeprowadzone zostaną do czerwca br. Terminy badań każdorazowo ustala koordynator Programu z dyrekcją szkół.

Badania przesiewowe słuchu wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi stosowanych w diagnostyce klinicznej. Ponadto są bezpieczne i nieuciążliwe dla dziecka. Dla wszystkich dzieci objętych Programem badania są bezpłatne i dobrowolne. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

W przypadku wykrycia zaburzeń słuchu, rodzice otrzymają zalecenia odnośnie dalszego postępowania, łącznie z propozycją skierowania dziecka na nieodpłatne leczenie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu lub we wskazanych specjalistycznych placówkach.

Podczas badań w latach ubiegłych, w 2008 i 2010 roku, u co 5-6 dziecka stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, które mają znaczenie dla wyników edukacji szkolnej i rozwoju dziecka.

Więcej informacji na stronach:  www.krus.gov.pl oraz www.sponin.org.pl.

 
                                                            

Dyrektor
mgr Barbara Sołomiewicz


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl