buy medication online
 
III edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii" Drukuj
22.03.2011.
Logo IPN

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatur do III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana od 2009 roku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach kraju (woj. podlaskie) oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata oraz zapis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Kandydatury należy składać do 15 kwietnia 2011 r. w białostockim Oddziale IPN (ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok). Dodatkowe informacje: Tomasz Danilecki, tel. 85 66-457 82, 662 164 269.

W 2010 roku Nagrodą „Świadek Historii” zostali uhonorowani:

Tadeusz Antoni Chwiedź
– Sybirak, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, organizator corocznego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku;

Henryk Dzierżanowski – żołnierz AK i WiN, inicjator budowy wielu pomników i tablic;

Bronisław Karwowski – żołnierz AK oraz NZW, inicjator odsłonięcia kilkunastu tablic i pomników upamiętniających walkę o wolność, stale współpracujący z białostockim Oddziałem IPN;
Jerzy Klimko – żołnierz ZWZ-AK, po wojnie internowany w Ostaszkowie, wieloletni nauczyciel w suwalskich szkołach, propagator wiedzy o Obławie Augustowskiej, stale współpracujący z białostockim Oddziałem IPN;

Jadwiga Krach-Kaczmarczyk – prezes białostockiego Koła Byłych Żołnierzy 42. Pułku Piechoty im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Ich Rodzin. Inicjatorka m.in. odbudowy pomnika Żołnierzy 42. PP poległych w wojnie 1920 r.;

Eugenia Kula – od ponad 25 lat kieruje Kołem Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin w Białymstoku, inicjatorka wmurowania pamiątkowych tablic poświęconych Pułkowi, inicjatorka budowy pułkowego pomnika;

J. E. Arcybiskup Edward Ozorowski
- od początku swej posługi biskupiej czynnie wspomagał białostocką „Solidarność”. W kazaniach z lat 80. krytykował władze komunistyczne, wzywał wiernych do rozważnej walki o swoje prawa. Obecnie jako Arcybiskup Białostocki obejmuje swoim patronatem honorowym wiele istotnych inicjatyw białostockiego Oddziału IPN. Autor licznych publikacji o charakterze religijno-historycznym.

Krzysztof Pawłowski – dyrektor Zespołu Szkół w Kuźnicy Białostockiej, inicjator budowy pomników, organizator i realizator projektu „Straty osobowe w czasie II wojny światowej w gminie Kuźnica”, organizator uroczystości patriotycznych;

Eugeniusz Simson – działacz i honorowy prezes Związku Sybiraków w Augustowie. W latach 1990–2002 doprowadził m.in. do nadania imion patriotycznych wszystkim szkołom na terenie gminy Augustów, inicjator wmurowania kilkunastu tablic upamiętniających wywózki Polaków;

Ks. prałat Stanisław Wysocki
– propagator wiedzy i pamięci o Obławie Augustowskiej, współorganizator budowy symbolicznego grobu ofiar Obławy w Gibach, inicjator budowy pomników, prezes Związku Pamięci ofiar Obławy Augustowskiej.

Łącznie nagrodą „Świadek Historii” zostało uhonorowanych dotąd 16 osób.

                                 

Tomasz Danilecki
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl