buy medication online
 
Grantami rozwijamy talenty - V Bal Charytatywny Drukuj
08.03.2011.

Grantami rozwijamy talenty - V Bal Charytatywny

 fot. Z. Poniatowski MPI

Już po raz piąty Stowarzyszenie Tutor zorganizowało bal charytatywny, który jest jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na działalność statutową stowarzyszenia. Bal jest organizowany w ramach zawartej w 2006 roku Koalicji 4 Gmin, którą współtworzą organizacje i władze z terenu gmin: Ciechanowiec, Klukowo, Nur i Perlejewo. Inicjatorem powstania koalicji było Stowarzyszenie „Tutor”.

W trakcie balu odbyło się wręczenie wyróżnienia za bezinteresownie okazaną pomoc - statuetkę „Diament Roku 2010” otrzymał Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Paweł Łukasiak. W jego imieniu statuetkę odebrał burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko.

Coroczny bal na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizacji pozarządowych w gminie Ciechanowiec, ale to nie jedyne działanie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „TUTOR” co roku bierze udział w ogólnopolskim konkursie grantowym programu „Działaj Lokalnie”. Program prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki m.in. z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi i Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Wszystkie pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na przyznanie 42 stypendiów pomostowych dla uzdolnionej młodzieży na kwotę 172.800,00 złotych, dofinansowało 34 projekty lokalnych organizacji i instytucji na kwotę 165.000,00  złotych.

W 2010 roku przyznano 5 stypendiów pomostowych oraz dofinansowano projekty: Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie, Grupy Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze, Grupy Sąsiedzkiej Kobiet przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie-Królach, Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Łempicach, Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry, Grupy Nieformalnej Mieszkańców z Terenu Gminy Perlejewo działającej przy Gimnazjum w Perlejewie, Nieformalnej Grupy Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie, Nieformalnej Grupy Teatralnej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, Stowarzyszenia „Zameczek” z Ciechanowca oraz dwa projekty Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Sponsorami tegorocznego balu byli: Astoria Puchalscy Joanna, Magdalena wspólnicy spółki cywilnej, firma „Stół Polski”, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, pan Mikołaj Manturo Starosta Powiatu Siemiatyckiego, zespół muzyczny Expans z Klukowa, państwo Wiera i Roman Godlewscy, pani Aneta Czarnecka, państwo Małgorzata i Dariusz Kamińscy, Koło Łowieckie Rogacz, ks. Proboszcz Andrzej Polakowski, Gimnazjum w Ciechanowcu, Firma Styl-Pro pana Wojciecha Pietraniuka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli, Zespół Szkół w Czartajewie, Wójt Gminy Nur, Wójt Gminy Perlejewo, Wójt Gminy Klukowo, Burmistrz Ciechanowca, Prezes Stowarzyszenia Tutor i inni sponsorzy, którzy chcieli pozostać anonimowi.

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom balu oraz sponsorom składa
 
                                             

Prezes Stowarzyszenia TUTOR
Agnieszka Uszyńska


          Więcej zdjęć...

Grantami rozwijamy talenty - V Bal Charytatywny

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl