buy medication online
 
Nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" Drukuj
28.02.2011.

Członkowie Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" spotkali się na walnym zebraniu, w czasie którego podsumowali działalność w 2010 roku i wybrali władze spółki na nową kadencję.

W 2010 roku budżet spółki wyniósł 62715,67 zł (128% planowanego budżetu) - 21971,00 zł uzyskano ze składek bieżących, 610,00 zł ze składek zaległych z 2009 roku, 1336,00 zł to dotacja z budżetu Wojewody Podlaskiego oraz 38183,48 zł to zwiększona dotacja ze środków samorządu Gminy Ciechanowiec: 24983,56 zł na obkoszenie rowów oraz 13199,92 zł na wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych.

Wykonane prace to: pierwsze obkoszenie rowów (73821 mb), drugie obkoszenie rowów (3281 mb), odmulenie rowów (3281 mb), odmulenie 5 studzienek drenarskich, usunięcie 12 awarii na drenowaniu oraz wykonanie 4 nowych przepustów na drogach prowadzących do pól. Wszelkie prace konserwujące na urządzeniach spółki, prowadzenie księgowości i inne prace, wykonywało Rejonowe Kierownictwo Robót Konserwacyjnych z Wysokiego Mazowieckiego.

Plany na rok 2011 przewidują jednokrotne obkoszenie rowów, odmulenie wszystkich studzienek (rolnicy zadeklarowali pomoc w zlokalizowaniu studzienek na polach) i usunięcie wszystkich awarii drenarskich. Walne zebranie postanowiło o pozostawieniu składki w wysokości 16 zł/ha.

Dotychczasowy Przewodniczący Zarządu i Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" zrezygnowali z pełnienia funkcji. Ustępującemu przewodniczącemu Władysławowi Niemyjskiemu, w uznaniu za 15 lat społecznej pracy na tym stanowisku, wręczono przyznany przez Krajowy Związek Spółek Wodnych medal "Zasłużony dla Spółek Wodnych".

Nowe władze spółki wybrane przez walne zebranie:

Zarząd:
Stanisław Godlewski (Antonin) - przewodniczący
Stanisław Gnatowski (Koce-Basie) - zastępca przewodniczącego
Tadeusz Koc (Koce-Schaby) - sekretarz
Zbigniew Niemyjski (Koce-Piskuły)
Zdzisław Sikorski (Kobusy)

Komisja Rewizyjna:
Janusz Kosiński (Kobusy) - przewodniczący
Bogdan Koc (Radziszewo-Sieńczuch)
Stanisław Koc (Koce-Schaby)

Nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka"

Nowe władze Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka"

fot. O. R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl