buy medication online
 
V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
26.01.2011.

Po otwarciu obrad V sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, przyjęciu przez radnych porządku dziennego oraz protokołu z poprzedniej sesji, Burmistrz Ciechanowca poinformował, że wniosek o dofinansowanie modernizacji świetlic w Kozarzach, Radziszewie-Sieńczuch i Czajach-Wólce został pozytywnie oceniony i wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zaprojektowanych prac; korzystając z ocieplenia wykonawcy kontynuują prace przy murze oporowym przy "Orliku" oraz wykonywane są ostatnie prace przy nawierzchni mostu. Normalizuje się także sytuacja powodziowa - 20 stycznia poziom wody na Nurcu wyniósł 2,8 m i zaczął opadać.

Zaproszony na sesję Burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym przedstawił założenia realizowanego przez wszystkie gminy Powiatu Siemiatyckiego, Gminę Brańsk, Miasto Brańsk, Gminę Ciechanowiec i Gminę Rudka, projektu Budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, mającej zapewnić mieszkańcom regionu dostęp do Internetu. Projekt będzie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne).

Główne założenia projektu są takie, że około 90-95 % gospodarstw domowych będzie miało dostęp radiowy do Internetu, z maksymalną prędkością 2 Mb/s. Laptopy będą odbierać ten sygnał od razu. Jeśli chodzi o komputery stacjonarne, to trzeba będzie dokupić antenkę, przewód oraz kartę radiową. Całość to koszt 100-120 zł. Przesył do 256 kb/s będzie bezpłatny. Rada gminy będzie ustalać maksymalne stawki opłat za większy transfer, który można będzie indywidualnie zakupić. Ale transfer o przesyle 256 kb/s w zupełności wystarczy, aby przeglądać strony informacyjne, wysyłać i odbierać maile, rozmawiać za pomocą komunikatorów, sprawdzić konto bankowe, skorzystać z udogodnień w ramach „cyfrowego urzędu”. Siecią będzie zarządzał operator wyłoniony w przetargu.

Turysta i osoba przejezdna też będzie miała możliwość skorzystania z Internetu za darmo. Taka osoba telefonicznie będzie musiała podać swoje dane i jeśli weryfikacja okaże się pomyślna, na swój telefon komórkowy otrzyma hasło i login.

Projekt będzie realizowany w dwu etapach, w czasie których zostanie postawionych 13 stacji bazowych, czyli osiemdziesięciometrowych masztów, połączonych światłowodami, wysyłających sygnał o promieniu ok. 30 km, oraz punkty dostępowe, czyli niewielkie urządzenia nadawczo-odbiorcze z antenkami, które znajdą się w prawie każdej wsi. Będą to małe skrzynki wieszane na maszcie i działające w systemie WiMAX. Zamontowane będą przede wszystkim na obiektach gminnych – świetlicach, urzędach, remizach itd., by ograniczyć koszty przedsięwzięcia. Cała sieć ma być wpięta do światłowodu w dwóch punktach - w Siemiatyczach i Ciechanowcu. Mimo podpisania wstępnej umowy na realizację projektu, prace przy budowie sieci rozpoczną się dopiero po uzyskaniu w Komisji Europejskiej notyfikacji, dzięki której dofinansowanie wzrosło by z 50% do 80%.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022; budżetu gminy na 2011 rok; zatwierdzenia planu pracy rady na 2011 r.: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2011 r.; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r.; ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych oraz zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

 
V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

V sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl