buy medication online
 
Walne zebranie Koła Wędkarskiego "Jazgarz" Drukuj
26.01.2011.

Członkowie Koła Wędkarskiego “Jazgarz” spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym, na którym Zarząd Koła przedstawił podsumowanie działalności w 2010 roku.

Na początku zebrania sekretarz Koła Witold Dąbrowski przedstawił zebranym otrzymane od Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego podziękowania dla Koła Wędkarskiego „Jazgarz” nr 87 za aktywność w likwidacji skutków przyduchy oraz życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w pożytecznej działalności na rzecz ochrony środowiska, list gratulacyjny za aktywną pracę na rzecz ochrony wód oraz dyplom za udział w finale 9 edycji konkursu plastycznego “Wędkarstwo i ekologia”.

W 2010 roku ilość członków Koła zmniejszyła się o 100 wędkarzy, co było związane z przyduchą na Nurcu, jednak przybyło młodych wędkarzy z 5 szkół, w których przeprowadzono szkolenie wędkarskie dla dzieci oraz zorganizowano konkurs plastyczny “Wędkarstwo i ekologia” a wspólnie z myśliwymi Dzień Dziecka na strzelnicy koło Malca. Koło „Jazgarz” zorganizowało zawody wędkarskie: dwa spławikowe i dwa spinningowe.

Wody podległe Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione na kwotę 8150 zł między innymi takimi rybami jak: jaź, szczupak, karp, amur, lin, sandacz, kleń. Dodatkowo zarybione zostały rybami przekazanymi przez Okręg Mazowiecki PZW.

Prezes Koła przedstawił zebranym najważniejsze zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, z którym zapoznać się można na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PZW www.ompzw.pl.

Społeczna Straż Wędkarska w 2010 roku odbyła 59 służb wraz z Policją i Państwową Strażą Rybacką. Kontrolowano wody Bugu i Nurca oraz zbiorniki wodne w Szepietowie i Wysokiem Mazowieckiem oraz w Boćkach. W wyniku kontroli usunięto 5 sieci i zabezpieczone je jako dowody w sprawach, zlikwidowano 3 przegrody na odcinku od tamy w Ciechanowcu do ujścia Nurca oraz 4 inne urządzenia kłusownicze, skierowano 1 wniosek do prokuratury i asystowano przy wręczeniu 6 mandatów. Skontrolowano 270 wędkarzy w tym 35 pouczono. Kontrolowano nielegalne wysypiska śmieci, a także wykryto i skontrolowano zanieczyszczenia Nurca w Kuczynie. Straż Wędkarska wzbogaciła się o garaż, na który środki w wysokości 1300 zł przeznaczył Okręg Mazowiecki PZW.

W dyskusji poruszano między innymi sprawy dotyczące potrzeby oczyszczenia starorzecza Nurca, zanieczyszczeń rzeki Nurzec w Kuczynie, zarybiania Pełchówki oraz rozważano możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich na innym akwenie. Na pytania związane z tamami w Ciechanowcu i Kuczynie odpowiedział obecny na spotkaniu właściciel Elektrowni Wodnej Roman Murawski.

Na 2011 rok wędkarze zaplanowali: utworzenie Szkółki Wędkarskiej, w ramach której odbędą się szkolenia i egzaminy młodzieży oraz zostaną wydane bezpłatne karty wędkarskie, zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci oraz wzorem lat ubiegłych Dnia Dziecka, zorganizowanie czterech zawodów wędkarskich w Ciechanowcu oraz jednych zawodów wyjazdowych, kontynuowanie współpracy z Policją, władzami samorządowymi, dalszą działalność Społecznej Straży Rybackiej, zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Nurca (zakaz używania sprzętu motorowodnego w miesiącach letnich), czynienie starań aby nie dopuścić do znacznych wahań wody, zwalczanie kłusownictwa, dalsze zarybianie wód Nurca oraz, jak zaproponowano w trakcie dyskusji, rzek Pełchówki i Ralki. Do planów na 2011 rok wprowadzono także wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu sprawdzenia oczyszczalni w Kuczynie, których niewłaściwe utrzymanie ma wpływ na jakość wody w Nurcu.
 
Terminy zwodów wędkarskich:
1 maja 2011 roku - zawody spinningowe o Puchar Prezesa Koła
26 czerwca 2011 roku - zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca
14 sierpnia 2011 roku - zawody spławikowe z okazji Święta Chleba
25 września 2011 roku - zawody spinningowe o Puchar Koła

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

Walne zebranie Koła wędkarskiego "Jazgarz"

fot. A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl