buy medication online
 
Rekrutacja na bezpłatne szkolenia menadżerskie i branżowe Drukuj
19.01.2011.

Ruszył projekt „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”, a wraz z nim rekrutacja na bezpłatne szkolenia „menadżerskie” i „branżowe”.

Szkolenia "Menedżerskie" są przewidziane dla 50 dyrektorów placówek, przedsiębiorstw turystycznych, członków Lokalnych Organizacji Turystycznych i pracowników samorządowych, dostawców usług, osób wdrażających i zarządzających sprzedażą lub odpowiedzialnych za organizację atrakcji i pakietów pobytowych.

Szkolenia "Branżowe" są przewidziane dla 50 osób pierwszego kontaktu z klientem - sprzedawców pakietów pobytowych i informatorów "Centrów Informacji Turystycznych", którym zostanie powierzona sprzedaż (np. biletów) i którzy potem przez te "Centra Informacji" będą się rozliczać.

Pierwsze szkolenie dla menadżerów z "Grupy III Podlasie" zaplanowane jest
w terminie 28-30 stycznia 2011 r. w Augustowie.
(bezpłatne noclegi oraz wyżywienie)
zgłoszenia do 26 stycznia 2011 roku

W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają konkretną pomoc i możliwość włączenia oferowanych przez siebie usług turystycznych do sieciowej sprzedaży oraz katalogi, targi, promocję w CIT, study tour, itd. Na terenie wybranej krainy stworzony zostanie przynajmniej 1 pakiet pobytowy dla aktywnych turystów zagranicznych.

Rekrutację na szkolenia prowadzi Stowarzyszenie Europartner AKIE
Biuro Projektu www.narwia.org.pl
czynne godz. 9.00 - 15.30
ul. Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58
biuro@narwia.org.pl

O projekcie:

Aktualne trendy związane z rozwojem turystyki przyjazdowej do Polski i krajów nadbałtyckich wskazują, iż odbiorcą – turystą, który przyjeżdża do regionu Polski północno-wschodniej jest turysta indywidualny (w małych grupach, VIP, rodziny z dziećmi), tymczasem rynek turystyczny pracuje nadal metodą tradycyjną: tj. organizacja imprez grupowych.

Od ponad 10 lat Polska Organizacja Turystyczna bardzo intensywnie promuje Polskę za granicą, ale wciąż brakuje ofert pakietowych, pobytowych dla turystów aktywnych z dodatkową opcją wycieczek do sąsiednich regionów w tym w obszarze transgranicznym (sąsiednich krajów: Litwa, Białoruś). Zmiana organizacji sprzedaży i organizacji obsługi wymaga przestawienia się dostawców (sektor atrakcji i bazy noclegowej) na obsługę zorganizowaną (pakietową) turystów indywidualnych. Wywiad środowiskowy prowadzony z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w latach 2009-2010 pokazuje kilka słabych punktów współczesnego systemu POT – ROT – LOT. Lokalne Organizacje Turystyczne miały w obszarze swojego działania realizować produkty sieciowe, a skupiły się na działalności promocyjnej.

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi” stanowi odpowiedź na naturalną potrzebę rynku turystycznego, w którym z jednej strony (Polska północno-wschodnia) nie może sprzedać swoich produktów (średnioroczne obłożenie w hotelach na Mazurach Południowych wynosi nieco powyżej 50%), z drugiej zaś Polska, a szczególnie „Polska Aktywna” jest promowana od 10 lat za granicą, a w zagranicznych systemach rezerwacji brakuje ofert dla pojedynczych osób, z możliwością doboru terminów całorocznych.

Dzięki połączeniu spójnego geograficznie lub historycznie obszaru (lokalne krainy powstałe w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” oraz stworzone przez lokalne organizacje turystyczne) w sieciowy produkt turystyczny (obszarowy, tzn. w obrębie obszaru zostaną zebrane atrakcje w pakiet biletowy we współpracy z Centrum IT oraz stworzony zostanie aktywny pakiet pobytowy wspólnie z gestorem bazy noclegowej i z wykorzystaniem atrakcji i aktywnego programu: pieszego, rowerowego, kajakowego - po terenie krainy – i produkt ten zostanie włączony do systemu rezerwacji http://www.narwia.eu/ (system SART) – stamtąd będzie wyeksportowany do międzynarodowych systemów rezerwacji typu: MerlinX, AirBerlin, Stena Line i sprzedany wraz z biletem (samolotowym lub promowym) do Polski. Wówczas okazuje się, że pojedynczy Dostawca z wybranej krainy nagle staje się powszechnie dostępny w ramach pakietu (liczba wejść na stronę Polskich Linii Lotniczych LOT to ok. 5 mln dziennie). Sytuacja taka zapewnia mu możliwość działalności przedsiębiorczej i rozwoju. Przedsięwzięcie ma sens jedynie jeśli jest realizowane zgodnie z ideą Partnerstwa Dorzecza Narwi, tj. w ramach koncepcji budowy sieci od razu w wymiarze transgranicznym (tj. 4 województw Polski północno-wschodniej oraz Euroregionu Niemen).

Projekt w naturalny sposób spełnia zadanie celowe jakim są inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze, czyli poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
Gmina Ciechanowiec realizuje projekt w partnerstwie instytucjami sektora pozarządowego i organizacjami turystycznymi. Szkolenia zostaną skierowane do dostawców sektora bazy hotelowej i gastronomicznej oraz obsługi ruchu turystycznego i sektora atrakcji. Obszar realizacji projektu to województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Zakres szkoleń i doradztwa:
— Dopracowanie lokalnego produktu sieciowego, partnerstwa i współpracy,
— Obsługa klienta (pilotów-przewodników, informatorów),
— Obsługa klienta indywidualnego,
— Opracowanie projektów umów handlowych.

Działania Projektu:
— Międzynarodowa Konferencja Polsko – Litewsko – Białoruska, otwierająca projekt – realizator Euroregion Niemen
— Szkolenie dla Menadżerów – realizator Europartner AKIE
— Szkolenie Branżowe Informatorów Sprzedawców - realizator Europartner AKIE
— Study Tour dla Menadżerów – realizator Mazowiecka Regionalna Organizacji Turystyczna
— Opracowanie pakietów biletowych i pobytowych w danej krainie – wszyscy partnerzy
— Opracowanie informacji oraz wydanie katalogu – przewodnika i katalogu biletowego w językach obcych - wszyscy partnerzy
— Uruchomienie sprzedaży sieciowych pakietów biletowych w Centrach IT - wszyscy partnerzy
— Przygotowanie filmów promocyjnych do telewizji internetowej - wszyscy partnerzy
— Udział w Targach (Warszawa i Katowice)
— Wdrażanie systemu rezerwacji i partnerstwa wśród beneficjentów
— Wdrażanie sprzedaży sieciowej w Centrach Informacji turystycznej
— Organizacja tematycznej imprezy lokalnej (festyn) w Ciechanowcu „Opowieści z Narwi’ – realizator Gmina Ciechanowiec
— Study tour dla dziennikarzy – realizator Europartner AKIE
— Study tour dla operatorów zagranicznych - realizator Mazowiecka Regionalna Organizacji Turystyczna
— Konferencja dla dziennikarzy, branży turystycznej i beneficjentów - realizator Mazowiecka Regionalna Organizacji Turystyczna.              
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl