buy medication online
 
Strażacy z województwa podlaskiego obradowali w Ciechanowcu Drukuj
23.12.2010.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: nadbrygadier w stanie spoczynku Bogdan Kołakowski – Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, który przewodniczył obradom, poseł na Sejm RP Jacek Bogucki - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wysokiem Mazowieckiem oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, st. bryg. Andrzej Uścinowicz – zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ks. Wojciech Ejsmont – kapelan Wojewódzki Strażaków, bryg. Andrzej Koc - komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz wszyscy Komendanci Powiatowi/Miejscy Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego, prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP województwa podlaskiego, druhna Lucyna Golonko - dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku.

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu otworzył burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, który opowiedział o działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciechanowiec, a także o stale rozbudowującej się infrastrukturze towarzyszącej działalności statutowej strażaków.

Po części roboczej odbyło się poświęcenie i przekazanie do użytkowania uterenowionego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki Mercedes-Benz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Jednocześnie dotychczas użytkowany w OSP Ciechanowiec średni samochód pożarniczy na podwoziu Star został przekazany do jednostki OSP Radziszewo Króle. Poświęcenia pojazdów, w tym użytkowanego przez OSP w Ciechanowcu MANa, dokonał kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Wojciech Ejsmond. Pojazdy jednostkom przekazał Mirosław Reczko w asyście nadbrygadiera w stanie spoczynku Bogdana Kołakowskiego, st. bryg. Andrzeja Uścinowicza oraz bryg. Andrzeja Koca.

Po uroczystościach wszyscy uczestnicy udali się na wspólne spotkanie opłatkowe.

Samochód marki Mercedes został zakupiony w ramach realizacji projektu "Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca" realizowanego w partnerstwie z gminą Perlejewo ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Priorytet 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 
          Więcej zdjęć...
                 
Strażacy z województwa podlaskiego obradowali w Ciechanowcu  

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl