buy medication online
 
III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
17.12.2010.

Po otwarciu obrad, przyjęciu porządku dziennego oraz protokołów z poprzednich sesji, radni złożyli zapytania, a następnie burmistrz złożył sprawozdanie z prac wykonanych od czasu ostatniej sesji uprzedniej kadencji i poinformował, że:
 –

 zakończono prace na drogach remontowanych w ramach "schetynówek" w Czajach-Bagnie i na odcinku Winna-Poświętna - Koce-Basie,

 –

dokonano odbioru prac w świetlicy w Wojtkowicach Starych,

 –

dokonano odbioru prac na "Orliku" przy COKiS,

 –

zakończono termomodernizację w szkole podstawowej w Ciechanowcu,

 –

zakończono wymianę dachów szkół podstawowych w Kocach-Schabach i Łempicach,

 –

zakończono prace przy zatoce parkingowej na ulicy Wojska Polskiego,

 –

16 grudnia nastąpi odbiór I etapu prac przy modernizacji synagogi na potrzeby COKiS,

 –

do końca grudnia mają się zakończyć prace w Pobikrach i Skórcu,

 –

zima wstrzymała prace na placu Jana Pawła II, na ul. Staropolskiej i w Winnej Starej,

 –

nadal trwają prace przy oświetleniu w Nowodworach,

 –

odebrano łódź płaskodenną dla ciechanowieckiej jednostki OSP, a w poniedziałek zostanie jej dostarczony ciężki wóz bojowy marki Mercedes,

 –

ukazał się album fotograficzny "Ciechanowiec i jego żywioły", który można kupić w Punkcie Informacji Turystycznej.


Wkrótce zostanie złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji świetlic w Kozarzach, Radziszewie-Sieńczuchu i Czajach-Wólce. We wtorek w czasie opłatkowego spotkania Zarządu Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa podlaskiego zostanie oficjalnie przekazany OSP w Ciechanowcu nowy samochód marki Mercedes, a samochód  STAR 244 z OSP Ciechanowiec zostanie przekazany do OSP Radziszewo-Króle.

Została uruchomiona lewa część mostu, po której odbywa się ruch wahadłowy bez ograniczeń tonażu, do świąt most ma być uruchomiony w całości.

W kolejnym punkcie obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
 –

zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec;

 –

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 –

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,

 –

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec,

 –

określenia stawek podatku od środków transportowych,

 –określenia stawek podatku od nieruchomości,
 –wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację,
 –zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Rada zdecydowała o kolejnym obniżeniu stawki podatku od nieruchomości, aby zachęcić przedsiębiorców do dalszego inwestowania w naszej gminie. 

          
 
III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

III sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl