buy medication online
 
UKS realizuje działania na rzecz mieszkańców Gminy CIechanowiec Drukuj
01.12.2010.

Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu w 2010 roku realizuje dwa zadania własne gminy Ciechanowiec – jedno w formie wspierania w zakresie sportu, a drugie w formie powierzenia w zakresie profilaktyki uzależnień, na łączną kwotę 15 tysięcy złotych.

Projekt pod nazwą „Z wodą za pan brat” rozpoczął się na początku czerwca 2010 roku i będzie trwał do końca 2010 roku. Celem projektu jest rozwijanie bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach, organizacja zajęć nauki pływania poprzez wyjazdy zorganizowanych grup na basen, nabycie

zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, nauka różnych stylów pływania, odkrywanie młodych talentów, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, wyrobienie nawyku systematycznego uczęszczania na basen, nabycie umiejętności współżycia obowiązujących w obiekcie użytkowanym czyli na terenie basenu i zagospodarowanie czasu wolnego.

W projekcje udział weźmie łącznie 300 uczniów, w tym uczniowie ze szkoły podstawowej w wieku od 7 do 13 lat i uczniowie z gimnazjum w wieku od 14 do 16 lat. Do końca października odbyły się już cztery wyjazdy, a w listopadzie będzie ostatni wyjazd na basen w ramach realizacji tego zadania. Młodsze klasy, pod okiem instruktora, nabywają umiejętności pływackich i dowiadują się jak należy zachowywać się na terenie basenu i nad akwenami wodnymi. Starsi uczniowie również korzystają z tych informacji, jak również doskonalą techniki pływania i bezpieczne skoki do wody – powiedziała koordynatorka projektu Joanna Czechowicz.

Projekt pod nazwą „Profilaktyka przez sport rekreacyjny 2010” także rozpoczął się w czerwcu i potrwa do końca 2010 r. i ma na celu m.in.: zapewnienie uczestnictwa w zorganizowanym aktywnym wypoczynku poprzez zajęcia pozalekcyjne, systematyczny i powszechny udział uczniów w zajęciach, wszechstronny ro wój uczniów, przygotowanie odbiorców projektu do uczestnictwa w życiu kulturowym i społecznym, zapewnienie atmosfery życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie i innych, naukę dbania o swoje ciało, kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego ciała i zdrowia i wpajanie zasad zdrowego stylu życia. Poprzez udział w zajęciach uczniowie wykorzystują czas wolny aktywnie, z dala od różnego rodzaju używek prowadzących do uzależnień.

W ramach projektu uczniowie uczęszczają na zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki siatkowej i lekkiej atletyki oraz raz w miesiącu uczestniczą w zawodach rekreacyjnych. Podczas zajęć uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy i ćwiczeń relaksacyjnych pomocnych przy radzeniu sobie ze stresem przed zawodami oraz przy radzeniu sobie z własnymi emocjami.

W czerwcu na „Orliku” przy gimnazjum zorganizowaliśmy pierwsze zawody. Dziewczęta grały w mini siatkówkę i ringo, a chłopcy rozegrali turniej  w piłkę nożną. Rozgrywki udały się a przede wszystkim pozwoliły miło spędzić tych kilka godzin w grupie na sportowo, a nie przed komputerem  – powiedziała Joanna Czechowicz twórczyni obydwu projektów a zarazem ich koordynator
i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego.
                 
UKS realizuje działania na rzecz mieszkańców Gminy CIechanowiec 

UKS realizuje działania na rzecz mieszkańców Gminy CIechanowiec

UKS realizuje działania na rzecz mieszkańców Gminy CIechanowiec

UKS realizuje działania na rzecz mieszkańców Gminy CIechanowiec

UKS realizuje działania na rzecz mieszkańców Gminy CIechanowiec

fot. Uczniowski Klub Sportowy


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl