buy medication online
 
OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego Drukuj
30.11.2010.

 OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego

 fot. OPS w Ciechanowcu

W trakcie seminarium podsumowującego upowszechnianie Dobrych Praktyk w zakresie pomocy i integracji społecznej, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski uroczyście wręczył wyróżnienia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego osobom i zespołom pracującym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego.

Przekazuję Państwu wyrazy uznania i szacunku dla pracy, którą codziennie wykonujecie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To Państwa bezpośredni kontakt i pomoc daje tym ludziom szansę na lepsze jutro - podkreślił w swoim wystąpieniu wicewojewoda.

Dostrzegając ogrom pracy wykonywanej przez wielotysięczną rzeszę pracowników w różnych instytucjach pomocowych, wojewoda podlaski Maciej Żywno przyznał 10 wyróżnień. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Wyróżnienie za stosowanie metod pracy socjalnej i działania na rzecz środowiska lokalnego odebrała dyrektor OPS w Ciechanowcu Marzena Kryńska.

OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego

OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego
                 
OPS w Ciechanowcu wyróżniony przez Wojewodę Podlaskiego 

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki, Z.Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl