buy medication online
 
"Trzy sektory - jedna nauka" Drukuj
24.11.2010.

 

PRIORYTET IV.
Rozwój przedsiębiorczościspołeczne 

  
Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 
 

OBSZARY WSPARCIA I.
Przedsiębiorczość społeczna
i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego


Stowarzyszenie „Zameczek” z Ciechanowca w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 realizuje projekt „Trzy sektory - jedna nauka”.

W projekcie uczestniczy 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego, a także przedsiębiorców z powiatu wysokomazowieckiego. Odbyły się warsztaty na temat nauki metodą projektową prowadzone przez przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, prywatnego i społecznego). Ponadto uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej do Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego i lubelskiego. Wizyta przybliżyła dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej, stosowane w Lokalnych Grupach Działania oraz pokazała uczestnikom, jakie są efekty wykorzystywania metody projektowej w praktyce przez Lokalne Grupy Działania.

Zdobyte doświadczenia beneficjenci będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz rodzimych organizacji, instytucji, firm oraz lokalnych społeczności.  

Publikacja podsumowująca projekt "Trzy sektory - jedna nauka"

                                                                 

Prezes Stowarzyszenia
Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

 
                 
"Trzy sektory - jedna nauka" 

"Trzy sektory - jedna nauka"

"Trzy sektory - jedna nauka"

"Trzy sektory - jedna nauka"

"Trzy sektory - jedna nauka"

fot. Stowarzyszenie "Zameczek"


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl