buy medication online
 
Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec Drukuj
15.11.2010.

 Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Białymstoku


W okresie od maja do września 2010 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku www.wfosigw.bialystok.pl 

Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała dotację w kwocie 35.525,07 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 53 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 3 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 153 tony odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl