buy medication online
 
Kolejne dotacje z tzw. "schetynówek" Drukuj
12.11.2010.

Powołana przez Wojewodę Podlaskiego Komisja Wojewódzka dokonała w październiku br. oceny 82 wniosków dotyczących przebudowy, budowy lub remontu dróg lokalnych w 2011 roku.

Wnioski zostały złożone przez  samorządy województwa podlaskiego w ramach  trzeciej edycji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy  Program Przebudowy  Dróg Lokalnych 2008–2011’’ (tzw. „schetynówki”). Tylko 26 wniosków otrzymało dofinansowanie, w tym aż trzy z Gminy Ciechanowiec. Dwa z tych wniosków zostały złożone w partnerstwie z sąsiadującymi gminami, gdzie wnioskodawcami byli Wójt Gminy  Grodzisk i Wójt Gminy  Klukowo.

Burmistrz Ciechanowca złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec” na kwotę 3.925,6 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 1.962,0 tys. zł. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wyniesie 1340,5 mb. W ramach tej inwestycji przebudowane lub wyremontowane zostaną ulice: Szkolna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki (od. pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza), Mostowa, Przechodnia, pl. Odrodzenia, Stadion.

W ramach wniosku złożonego przez Wójta Gminy Klukowo w partnerstwie z Burmistrzem Ciechanowca w 2011 roku wykonane zostanie zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn” na łączną kwotę 1.987,7 tys. zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 993,8 tys. zł. Łączna długość przebudowanego odcinka wyniesie 3245 mb, z czego na terenie gminy Ciechanowiec 200 mb. Wkład własny Gminy Ciechanowiec wyniesie 95.000,0 zł.

Wójt Gminy Grodzisk złożył wniosek pod nazwą „Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, w ramach którego wyremontowane zostaną trzy drogi, z czego jedna droga, na odcinku o dł. 1793 mb. Czaje-Wólka – Czaje-Bagno – Sypnie, w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec. Wkład własny naszej gminy wyniesie 762,5 tys. zł.

 
Kończą się prace na drodze Koce-Basie – Winna-Poświętna, w Tworkowicach i w Czajach-Bagnie, finansowane z tzw. „schetynówek”

Kończą się prace na drodze Koce-Basie – Winna-Poświętna, w Tworkowicach i w Czajach-Bagnie, finansowane z tzw. „schetynówek”

Kończą się prace na drodze Koce-Basie – Winna-Poświętna, w Tworkowicach i w Czajach-Bagnie, finansowane z tzw. „schetynówek”

Kończą się prace na drodze Koce-Basie – Winna-Poświętna, w Tworkowicach i w Czajach-Bagnie, finansowane z tzw. „schetynówek”

Kończą się prace na drodze Koce-Basie – Winna-Poświętna, w Tworkowicach i w Czajach-Bagnie, finansowane z tzw. „schetynówek”

fot. Referat Inwestycji UM w Ciechanowcu


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl