buy medication online
 
Zarybianie Nurca Drukuj
10.11.2010.

 Zarybianie Nurca

fot. A. Kieliszek MPI

W katastrofie ekologicznej, jaką była przyducha na Nurcu, ichtiofauna ucierpiała najbardziej.

Okręg Mazowiecki PZW już w ubiegłym roku rozpoczął realizację pięcioletniego planu „Przyducha letnia 2009”, który przewiduje dodatkowe zarybianie, niezależne od zarybień  wynikających z warunków umów  na użytkowanie rybackie, i który ma zrekompensować straty powstałe w wyniku przyduchy.

Już jesienią 2009 roku wody podległe Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione 1200 kg różnych ryb, a wiosną tego roku działacze Okręgu Mazowieckiego PZW z Warszawy, którzy przywieźli ryby, oraz działacze Koła Wędkarskiego “Jazgarz” wypuścili do Nurca 500 kg wymiarowych karpi oraz 180 tys. sztuk letniego narybku sandacza.

W październiku br. ponownie zarybiano rzekę Nurzec. Tym razem do wody wpuszczono 400 kg szczupaka, 350 kg jazia, 250 kg lina oraz 150 kg karpia i 100 kg karasia, a także węgorze i inne ryby. Jesienne zarybianie było w 70 % finansowane ze składek członków Koła Wędkarskiego “Jazgarz”.
         

Zarybianie Nurca

Zarybianie Nurca

Zarybianie Nurca

Zarybianie Nurca 

fot. A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl