buy medication online
 
Projekt: "Pomóżmy małym dzieciom..." Drukuj
10.11.2010.

 Logo Kapitał Ludzki i EFS


Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 500 968,00 zł na realizację projektu pt. ,,Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II”  w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
       
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.07.2012 r. w trzech ośrodkach wychowania przedszkolnego: Kozarze, Łempice i Radziszewo Stare. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Działania podejmowane w projekcie obejmują: zajęcia z edukacji przedszkolnej - 25 godzin tygodniowo,  zajęcia z języka angielskiego - 2 godzin tygodniowo, zajęcia z rytmiki  - 2 godziny tygodniowo, poradnictwo logopedyczne – 5 godzin miesięcznie, poradnictwo psychologiczne – 5 godzin miesięcznie. Ponadto zostaną zorganizowane  warsztaty dla rodziców i  dwie wycieczki edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Dodatkowo dzieci otrzymują: jeden posiłek dziennie, materiały do pracy na zajęciach oraz pomoce dydaktyczne. W ramach pozyskanych środków finansowych został wyposażony w meble i wykładzinę Ośrodek Przedszkolny w Kozarzach.

                                                                       

Koordynator projektu
Elżbieta Komarowska


Pomóżmy małym dzieciom

Pomóżmy małym dzieciom

Pomóżmy małym dzieciom
                 
Pomóżmy małym dzieciom 

fot. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl