buy medication online
 
Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa Drukuj
09.12.2010.

 Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa


Rozpoczęła się realizacja projektu "Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa", który ma na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez powstanie nowych miejsc pracy i promocję samozatrudnienia. Gmina Ciechanowiec uczestniczy w nim jako partner liderów: Gminy Nowe Piekuty i Stowarzyszenia "Europartner Akie".                                                                             

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do 45 osób fizycznych - mieszkańców powiatów wysokomazowieckiego i zambrowskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym również osób będących wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego), w tym w szczególności:
a) osoby do 24 roku życia;
b) osoby powyżej 50 roku życia;
c) osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
d) do kobiet (min. 50% uczestników projektu).

Okres realizacji projektu to: 1.08.2010 r. - 31.07.2012 r., a rekrutacja będzie trwała od 02.11.2010 r. do 14.12.2010 r.

Harmonogram projektu przewiduje:
Rekrutację 45 uczestników projektu.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 45 uczestników (szkolenia z zakresu aspektów formalno-prawnych związanych z założeniem firmy, zarządzania firmą, prowadzenia rachunkowości i pisania biznesplanów).
Wybór 30 najlepszych biznesplanów.
– Wypłatę wsparcia inwestycyjnego (zgodnie z biznesplanem - maksymalnie do 30 tys. zł) dla 30 uczestników.
– Wypłatę wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy po 1300 zł dla 30 uczestników)
– Wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy po 1300 zł dla 10 uczestników).

 
 Informacje dotyczące realizacji i udziału w projekcie "Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa" można uzyskać w:

Biuro Projektu
Gmina Nowe Piekuty
ul. Główna 8, pok. 16
18-212 Nowe Piekuty
tel. 84 476 15 20 wew. 23
kom. 798833075, 798833101
e-mail: twoj.pomysl@wp.pl

Biuro Partnera Projektu:
Stowarzyszenie Europartner AKIE
ul. Warszawska 44/1
15-077 Białystok
tel. 85 732 02 58

oraz na stronach www.nowepiekuty.pl i przedsiebiorczepodlasie.pl

 Logo

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl