buy medication online
 
Przebudowa ciechanowieckiej Synagogi Drukuj
07.10.2010.

 

logotypy PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,
które opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Przebudowa synagogi

  fot. MPI

Trwa pierwszy etap przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Prace, w ramach tej inwestycji, polegają m.in. na: robotach w zakresie burzenia, betonowaniu konstrukcji, robotach murarskich, instalowaniu obudów GK, wykonaniu elementów konstrukcji dachowych, instalowaniu drzwi i okien, wykonaniu tynków wewnętrznych, instalowaniu sufitów podwieszanych, wyrównaniu podłóg, montażu rurociągów z rur polietylenowych, armatury, grzejników, kurtyny powietrznej, wentylatorów łazienkowych, wykonaniu izolacji termicznej, wentylacji oddymiającej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, instalacji p. poż., elektrycznej i odgromowej oraz demontażu istniejącej instalacji elektrycznej. Pozostałe prace wykończeniowe zostaną wykonane w drugim etapie przebudowy.

Dzięki przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, zachowane zostanie dziedzictwo kulturowe budynku dawnej synagogi. Przewiduje się także wzrost liczby turystów. Wszystko to wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zakończenie prac przypada na początek grudnia 2010 roku, a koszt inwestycji według kosztorysu ofertowego wyniesie ok. 830 tysięcy złotych.


 
Przebudowa synagogi

Przebudowa synagogi

Przebudowa synagogi

Przebudowa synagogi

Przebudowa synagogi

Przebudowa synagogi

fot. MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl