buy medication online
 
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
04.10.2010.

W sprawozdaniu z pracy między sesjami złożonym na XLIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu Burmistrz Ciechanowca mówił o rozstrzygnięciu przetargów na: zakończenie prac na pl. Jana Pawła II; modernizację drogi we wsi Winna Stara; modernizację ul. Świętojańskiej oraz nowy, ciężki wóz bojowy dla OSP w Ciechanowcu.

Burmistrz poinformował, że trwają prace przy modernizacji świetlic w Pobikrach, Skórcu i Wojtkowicach Starych oraz dróg w Radziszewie-Sobiechowie, Czajach-Bagnie i na odcinku Winna-Poświętna – Koce-Basie. Trwają jeszcze prace przy nawierzchni ul. Uszyńskiej, prawie ukończone są prace przy układaniu kanalizacji w ul. Uszyńskiej. Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej w Ciechanowcu - wykonywane jest ocieplenie elewacji, natomiast zakończono wymianę instalacji c.o. i nastąpił już pierwszy rozruch pieca. Rozpoczęły się już prace przy remoncie synagogi i tylnej elewacji gimnazjum, wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy pl. 3 Maja, budowie Orlika przy COKiS. Wkrótce rozpoczną się prace na dachu szkoły w Łempicach. Wykonano badania geologiczne niezbędne do sporządzenia projektu technicznego zagospodarowania zalewu. Zakończono remonty drogi w Tworkowicach, żwirówki z Antonina do Sówki, chodnika na ul. Kościuszki i remontu świetlicy w Radziszewie-Królach.

Burmistrz Ciechanowca mówił też o prywatnej wizycie przewodniczącej Sądu Najwyższego Izraela Dorit Beinisch wraz z rodziną; odsłonięciu przy gimnazjum obelisku upamiętniającego ciechanowiecczan zamordowanych w Katyniu i Twerze i posadzeniu poświęconych im "dębów pamięci"; o rozpoczęciu w ramach programu "Razem dla Polski Wschodniej" cyklu spotkań grup badawczych; o możliwości uzyskania 85% dotacji na budowę internetowej sieci szerokopasmowej; o konieczności przeprowadzenia remontu dachu w szkole podstawowej w Kocach-Schabach oraz o otrzymaniu kolejnej dotacji na działalność istniejących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego i rozszerzeniu działalności o następne przedszkole wiejskie w Kozarzach.

Po wysłuchaniu informacji na temat działalności w 2009 roku Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych Fare w Ciechanowcu w roku 2009, Przedszkola w Ciechanowcu i Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Łempicach i Radziszewie Starym, informacji Powiatowego Urzędu Pracy pt.: „Bezrobocie i aktywne programy rynku pracy w roku 2010 w mieście i gminie Ciechanowiec z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2010 r.” oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku, Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec;
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Klukowo na realizację inwestycji drogowej („Przebudowa drogi gminnej nr 108063B Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn”);
wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk na realizację inwestycji drogowej („Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”);
zmian w budżecie gminy na 2010 r.;
wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skórzec”;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pobikry”;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Winna-Poświętna”;
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare”;
odrębnych obwodów głosowania;
oraz podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

         
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. O. R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl