buy medication online
 
Remonty w szkołach i przedszkolu Drukuj
15.09.2010.

 Remonty w szkołach i przedszkolu

fot. MPI

Okres wakacyjny sprzyjał pracom remontowym dzięki czemu placówki oświatowe z terenu gminy Ciechanowiec zyskały nowy wygląd i lepszy standard. Większość prac została już zakończona a niektóre, ze względu na zakres robót, trwają nadal.

Nową elewację zyskało Przedszkole w Ciechanowcu. Odmalowane zostały ściany zewnętrzne całego budynku bez podpiwniczenia, które remontowane będzie wraz z tarasem. Koszt tych prac wyniósł 48 787,36 zł i został w całości pokryty ze środków budżetowych.

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w  Radziszewie Starym będą uczęszczać na lekcje wychowania fizycznego do sali gimnastycznej z nową wycyklinowaną i lakierowaną podłogą. Dodatkowo podczas wakacji w szkole wyremontowano podpiwniczenie, gdzie odmalowano ściany i położono terakotę.  W korytarzu głównym szkoły wymieniono wykładzinę na terakotę oraz pomalowano ściany. W budynku gospodarczym wymieniona została stolarka okienna. Natomiast dzięki wstawieniu nowych dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych szkoła zyskała bardziej funkcjonalne wejście. Koszt prac wyniósł około 25 000 zł z czego 10 000 zł stanowią środki budżetowe, a resztę kwoty pozyskano od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie COMPENSA S.A. - Przedstawicielstwo Grupowe Białystok.

Również w  Szkole Podstawowej w Łempicach zaszło wiele zmian, do których w dużej mierze przyczynili się rodzice uczniów tej szkoły i mieszkańcy Łempic. Mamy wspaniałych mieszkańców i rodziców. Warto to podkreślić – powiedziała Agnieszka Mańko-Moczulska dyrektor placówki. Łempicka społeczność lokalna nie tylko postarała się o dodatkowe środki finansowe na remont (8 150 zł z Funduszu Sołeckiego), ale i czynnie włączyła się do prac pomagając przy remoncie auli szkoły, a w tym  przy przekładaniu starej podłogi dzięki czemu jest tam dębowa posadzka, wymianie stolarki okiennej, wykonanie wentylacji poziomej oraz malowanie ścian i sufitu w tym pomieszczeniu. Rodzice i mieszkańcy zaangażowali się także w prace na dachu szkoły polegające na zmianie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji poziomej. Dodatkowo, pracownicy szkoły pomalowali drzwi do części sal lekcyjnych. Zmodernizowano i pomalowano salę zabaw dla najmłodszych podopiecznych szkoły i zespołu przedszkolnego w Łempicach. Łączny koszt prac wyniósł 46 000 zł, z czego 34 850 zł to środki budżetowe, 3 000 zł pochodziło z Funduszu Rady Rodziców, a pozostała część z Funduszu Sołeckiego.

Największa inwestycja w Gminie Ciechanowiec to niewątpliwie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Dzięki dofinansowaniu z RPOWP prace objęły m.in. docieplenie ścian szkoły, wykonanie jej elewacji, wymianę całego dachu, modernizację kotłowni i wymianę grzejników. Zadanie to współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, V Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach działania Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. Prace zakończą się w drugiej połowie października. Koszt inwestycji ma wynieść 1 034 097,06 zł.

W ciechanowieckim Gimnazjum w okresie wakacji pomalowane zostały ściany w dwóch salach lekcyjnych, a obecnie trwa tam kończenie brakującej elewacji tylnej części budynku gimnazjum.

 
Remonty w szkołach i przedszkolu 

Remonty w szkołach i przedszkolu

Remonty w szkołach i przedszkolu

Remonty w szkołach i przedszkolu

Remonty w szkołach i przedszkolu

fot. MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl