buy medication online
 
Jesienne inwestycje Drukuj
09.09.2010.

 Jesienne inwestycje

Nowa elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu fot. Z. Poniatowski MPI

Zakończył się remont świetlicy w Radziszewie-Królach, w wyniku którego rozbudowano strefę wejściową, zwieńczono cześć istniejącą i zabudowano nowym wspólnym dachem. Świetlica posiada teraz wyremontowane pomieszczenie gospodarcze, kotłownię i węzeł sanitarny.

Kończą się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Uszyńskiej, Łomżyńskiej, Kuczyńskiej, Mogilnej, Ralkowej, Polnej i uliczkach bocznych oraz kanalizacja grawitacyjna i sieć wodociągowa w ul. Glinki i Wiatracznej w Ciechanowcu.

Dodatkowo trwają prace na ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu finansowane przez Gminę Ciechanowiec oraz Powiat Wysokomazowiecki. W ramach robót objętych zamówieniem przetargowym znajduje się  m.in.: przebudowa oświetlenia ulicznego, wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, nawierzchni z betonu asfaltowego, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, chodników, wjazdów na posesje oraz trawników dywanowych.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu wykonuje chodnik przy ul. Kościuszki po lewej stronie od wjazdu z ul. Mickiewicza. Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszystkie drzewa znajdujące się w tym ciągu chodnika zostaną wycięte, jednakże ścięte drzewa odsadzone zostaną gatunkami szlachetnymi (np. klonem kulistym).

Ruszyły już prace w ramach pierwszego etapu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, które będą polegały m.in. na: robotach w zakresie burzenia, betonowaniu konstrukcji, robotach murarskich, instalowaniu obudów GK, wykonaniu elementów konstrukcji dachowych, instalowaniu drzwi i okien, wykonaniu tynków wewnętrznych, instalowaniu sufitów podwieszanych, wyrównaniu podłóg, montażu rurociągów z rur polietylenowych, armatury, grzejników, kurtyny powietrznej, wentylatorów łazienkowych, wykonaniu izolacji termicznej, wentylacji oddymiającej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, instalacji p.poż., elektrycznej i odgromowej oraz demontażu istniejącej instalacji elektrycznej. Zakończenie prac przypada na początek grudnia 2010 roku, a koszt inwestycji według kosztorysu ofertowego wyniesie ok. 830 tysięcy złotych.

Przy budynku Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu rozpoczęte zostały prace związane z budową kompleksu boisk "Orlik 2012”. W ramach budowy kompleksu wykonane zostaną:  boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) z nawierzchnią syntetyczną typu „sztuczna trawa”, boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzenie i oświetlenie terenu, ciągi komunikacyjne i powierzchnię przeznaczoną pod kontener na odpadki stałe, a także fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego w wersji minimum oraz przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z drenażem boisk. Zakończenie robót planowane jest na koniec października, a koszt inwestycji wyniesie 982.092,00 złotych.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare. Prace objęte zamówieniem będą polegały na: robotach rozbiórkowych, remontowo budowlanych, wykonaniu posadzek, wymianie stolarki budowlanej, ogrodzenia, utwardzenia placu manewrowego nawierzchnią z kostki betonowej, studni chłonnej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, malowaniu, ociepleniu stropodachu i ścian, instalacji elektrycznej i c.o. , pompy ciepła i zamontowaniu kolektorów słonecznych. 

Ruszyła także przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry. Wykonawca m. in. wykona  prace rozbiórkowe, remontowo budowlane, wymieni stolarkę okienną i drzwiową oraz nowe pokrycie dachowe nad częścią zasadniczą budynku, izolację termicznych stropów, ścian zewnętrznych i elewacji, tynków, okładzin, malowania wewnętrznego, obróbek okapów panelami PCV, wykonaniu opaski zabezpieczającej wokół budynku i chodników z kostki brukowej, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i c.o. 

Kolejną świetlicą przebudowywaną i rozbudowywaną w tym roku wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne jest świetlica wiejska w miejscowości Skórzec. Prace objęte zamówieniem będą polegały na: robotach rozbiórkowych, budowlano-montażowych, wykonaniu schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenia nad schodami, izolacji termicznych ścian zewnętrznych i elewacji, obróbki okapów panelami PCV, opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia placów manewrowych, ogrodzenia od strony ulicy, zbiornika na ścieki socjalne, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej i elektrycznej.

Ruszyły prace na drodze Koce-Basie – Winna-Poświętna finansowane z tzw. Schetynówek, a kończone są, finansowane z tego samego źródła, prace drogowe w Tworkowicach. Kończą się też prace przy drodze w Radziszewie-Sobiechowie. Utwardzono żwirówki na odcinku Antonin – Sówka oraz na odcinku Koce-Basie – Kostry.

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii nN we wsi Nowodwory. Planowanych jest wykonanie 24 lamp w terminie do połowy listopada br.

Ogłoszono przetarg na wykonanie w ciągu pieszo-jezdnym ul. Świętojańskiej, nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o łącznej długości ok. 145 m. Droga nie będzie poszerzana względem obecnego pasa drogowego i wyniesie 4, 5 m. szerokości (w zatoczce 6,9 m), a w przejściu do ul. Kościuszki nawierzchnia będzie miała szerokość 2 m. Planowane zakończenie prac – 19 listopad 2010 roku. Także jesienią rozpoczną się prace związane z: budową zatoki parkingowej przy ulicy Wojska Polskiego oraz roboty remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. 3 maja w Ciechanowcu polegające na wykonaniu elewacji i wymianie pokrycia dachowego.

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca”, zgodnie z którym zakupiony zostanie jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 uterenowiony dla OSP w Ciechanowcu wraz z zabudową pożarniczą oraz jeden średni zestaw do ratownictwa techniczno-drogowego dla OSP w Ciechanowcu – przetarg unijny na dostawę tego sprzętu jest już ogłoszony.

Nowy wygląd i lepszy standard zyskały także placówki oświatowe z terenu gminy Ciechanowiec, ale tej tematyce poświęcona będzie oddzielna informacja.

Jesienne inwestycje

Jesienne inwestycje

Jesienne inwestycje

Jesienne inwestycje

Jesienne inwestycje

Jesienne inwestycje 

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl