buy medication online
 
Ratunek dla bocianów Drukuj
19.08.2010.

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu zaangażowali się w akcję ratowania czterech chorych bocianów.

Zarówno bocian znaleziony w Czajach-Wólce, jak i bocian znaleziony w Pobikrach, miały uszkodzone skrzydła. Natomiast dwa bociany znalezione w Antoninie zostały porażone prądem. Bociany trafiły do Ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonego przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie. Niestety pomimo zapewnionej opieki oba bociany porażone prądem nie przeżyły. Stacje transformatorowe i inne urządzenia energetyczne stanowią jedno z największych zagrożeń dla bocianów – to na nich dochodzi do porażeń prądem, które najczęściej kończą się śmiercią ptaków – powiedziała podinspektor ds. ochrony środowiska Izabela Wojciuk z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.  

Ratunek dla bociana białego Ciconia ciconia jest niezwykle ważny chociażby ze względu na spadającą liczebność tego gatunku. Stare porzekadło mówiące, że „co czwarty bocian jest Polakiem, a co trzeci Podlasiakiem” traci na znaczeniu przy stale spadającej liczbie tych ptaków. W Polsce i na świecie chroni się bociany na mocy różnych uregulowań prawnych oraz prowadząc programy takie ogólnopolski program “Ochrona bociana białego i jego siedlisk” czy też prowadzony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" projekt „Boci@n” polegający na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk. Na stronie internetowej projektu www.bociany.pl można odszukać informacje o znajdujących się na terenie gminy Ciechanowiec gniazdach bocianich oraz o miejscowościach bez gniazd, można także współtworzyć bazę poprzez dodawanie informacji o gniazdach.

Zagrożenia dla bociana białego

Niestety największym zagrożeniem dla bociana jest człowiek i jego działalność, w tym takie działania jak: przekształcenia użytków zielonych w pola uprawne i likwidacja tzw. nieużytków, melioracje odwadniające, obniżenie poziomu wód gruntowych, stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin na terenach wykorzystywanych przez bociany, a także zaśmiecanie terenów zielonych. Te czynniki i wiele innych przekładają się na zmniejszenie populacji bocianów w naszym kraju.

Informacje o tym, jakie podejmować działania, aby chronić bocianie żerowiska oraz, jak pomagać poszkodowanym bocianom znajdują się na stronie www.bociany.pl

Jeżeli znajdziesz poszkodowanego bociana na terenie gminy Ciechanowiec zadzwoń do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pod numer telefonu 86 277 11 45 w. 24 lub skontaktuj się z pracownikami Ośrodka rehabilitacji zwierząt prowadzonym przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie tel.: 86 219 21 75, 606 420 429.

 
Ratunek dla bocianów

Ratunek dla bocianów

fot. O. R. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl