buy medication online
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry Drukuj


Członkowie reprezentacji:
Prezes – Jadwiga Stańczuk    
Sekretarz – Bożena Perlejewska 
Skarbnik – Bogumiła Filipczuk 
Członek Zarządu – Tadeusz Pikuliński
Członek Zarządu – Robert Marczuk
Członek Zarządu – Tadeusz Czołomiej
Członek Zarządu – Antoni Zabłudowski

Forma prawna: stowarzyszenie

Historia i działania organizacji:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry utworzone zostało pod koniec 2009 roku, kiedy to grupa mieszkańców postanowiła zrobić coś dla swojej lokalnej społeczności i zwołała pierwsze spotkanie przyszłych członków stowarzyszenia. Szybko utworzono statut stowarzyszenia i zostały złożone dokumenty rejestrowe do KRS-u. 23 kwietnia 2010 roku pobikrowskie Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń.

Celem działania Stowarzyszenia jest:  wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i gospodarczego wsi Pobikry, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Pobikry, wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Pobikry, popularyzację rolnictwa ekologicznego, wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii oraz poprzez wiele innych działań.

 

Dane organizacji:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry
Pobikry 90; 18-230 Ciechanowiec
tel.: 693 644 682 (prezes)

Numer KRS 0000354973
REGON 200357262
NIP 7221612805

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl