buy medication online
 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu Drukuj
12.08.2010.


 Logo rpowp

Okres wakacji sprzyja pracom remontowym. W trakcie realizacji jest docieplenie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

Jak powiedział Mirosław Reczko, burmistrz Ciechanowca, w wywiadzie udzielonym Informatorowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Zmieniamy Podlaskie” (Nr 3 (5) czerwiec 2010):
W momencie, w którym objąłem urząd Burmistrza Ciechanowca stan techniczny budynku naszej szkoły podstawowej był zły. Jest to klasyczna „tysiąclatka” z końca lat 60, która od swego powstania przez kilkadziesiąt lat praktycznie nie była poddawana głębszej modernizacji. Skutkowało to wysokimi kosztami ogrzewania oraz innymi uciążliwościami, m.in. tym, że stara stolarka okienna była w tak złym stanie, że przepuszczała wodę podczas każdego deszczu. Dlatego też niemal natychmiast podjęliśmy decyzję o przynajmniej częściowej modernizacji, jednocześnie zakładając, że będzie to proces systematyczny, na miarę naszych możliwości finansowych. Dzięki dofinansowaniu naszych wysiłków środkami z RPOWP gruntowna modernizacja budynku Szkoły zdecydowanie przyspieszyła. Ponadto udało się zrealizować ambitne zamierzenia, czego raczej nie bylibyśmy w stanie wykonać opierając się na własnych środkach. Projekt dofinansowany ze środków RPOWP obejmuje m.in. docieplenie ścian szkoły, wykonanie jej elewacji oraz wymianę praktycznie całego dachu. Projekt obejmuje również gruntowną modernizację kotłowni i wymianę grzejników. Stara kotłownia była ostatnim tego typu obiektem opalanym węglem na terenie naszego miasta, a że szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch osiedli mieszkaniowych, było to uciążliwe dla ich mieszkańców. W nowej kotłowni znajdą zastosowanie nowoczesne kotły opalane olejem opałowym. Realizację projektu podzielono na segment budowlany i ciepłowniczy. Dwa odrębne przetargi umożliwiły nam zmniejszenie nakładów wydatkowanych na całość projektu.

Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, V Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach działania Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”.

Wykonawcą robót jest białostocki Zakład Robót Budowlano-Sanitarnych s.c. Bożena Skalmowska i Wojciech Skalmowski.

 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu 

fot. A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl