buy medication online
 
XLII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.07.2010.


Utworzenie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, uchwalenie limitu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego i udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice, to najważniejsze tematy XLII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

W czasie wakacyjnego posiedzenia Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec publicznych przedszkoli, zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole w Ciechanowcu, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową; ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez gminę Ciechanowiec; wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację; udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice w województwie mazowieckim; określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego; zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

W sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami Burmistrz poinformował, że 25 czerwca 2010 r. w Ciechanowcu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Razem dla Polski Wschodniej", mająca na celu zapoznanie jej uczestników z celami projektu i działaniami jakie będą podejmowane w jego ramach, w czasie festynu "Wianki na Nurcu" promowały się wszystkie gminy biorące udział w projekcie, wydany został folder "Potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturalny Polski Wschodniej" a przygotowywany jest film reklamowy. W ciągu ostatniego miesiąca zostały rozstrzygnięte przetargi na modernizację świetlic wiejskich w Skórcu, Pobikrach i Wojtkowicach Starych, budowę kompleksu boisk "Orlik 2012" przy budynku COKiS, modernizację synagogi (została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim), wykonanie żwirówki Antonin - Sówka; ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia w Nowodworach; kończą się poprawki na żwirówce Koce-Basie - Kostry; trwają prace wykończeniowe w świetlicy w Radziszewie-Królach (otwarcie przewidywane na 20 sierpnia); na ulicy Uszyńskiej zakończono prace przy układaniu kanalizacji, która jest teraz układana w uliczkach bocznych; pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie złożony przez naszą gminę i Perlejewo, więc w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP; w Bujence Zarząd Dróg Wojewódzkich kończy prace przy układaniu chodników; na moście w Ciechanowcu trwają prace rozbiórkowe; zostały podjęte starania o ukrócenie procederu łamania zakazu przejazdu przez most pojazdów powyżej 3,5 t; rozpoczęła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Burmistrz poinformował także, że obecnie w Ciechanowcu przebywa pięcioosobowa delegacja z miasta partnerskiego Rosbach, w piątek odbędzie się spotkanie dla uczczenia 15 rocznicy nawiązania współpracy.

Do Gminy Słubice, która ucierpiała w czasie powodzi, zostały kilkukrotnie dostarczone dary od mieszkańców naszej gminy - żywność, odzież, chemia gospodarcza, siano i sianokiszonka. W miarę potrzeb i możliwości zorganizowania bezpłatnego lub tańszego transportu, do gminy Słubice będzie dostarczana dalsza pomoc zadeklarowana przez naszych rolników. Wojewoda Mazowiecki na ręce Burmistrza Ciechanowca przekazał podziękowania za pomoc powodzianom.

Podziękowania Wojewody Mazowieckiego

        


XLII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XLII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. O. Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl