buy medication online
Inwestycje w 2010 roku Drukuj
14.07.2010.

 

 • W I połowie 2010 roku odbył się odbiór końcowy robót przy placu Jana Pawła II, gdzie wykonano parking z betonowej kostki brukowej typu polbruk z 19 miejscami postojowymi, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz drogę manewrową o szerokości 5 metrów. Wykonano także chodniki pomiędzy parkingiem a placem Jana Pawła II i od strony budynków jednorodzinnych,  a także wjazdy na posesje. W II półroczu 2010 roku rozpocznie się drugi etap prac polegający na przebudowie ulic na placu Jana Pawła II i zmiana zagospodarowania parku.
 • Przebudowano ul. Polską. Wykonane zostały chodniki, podjazdy oraz ułożono obie warstwy nawierzchni bitumicznej – warstwę wiążącą i ścieralną. Szerokość drogi wynosi od 5 do 6 metrów. Ponieważ w ul. Polskiej nie ma kanalizacji deszczowej odwodnienie zostało wykonane poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki.

 • W ulicy Świętojańskiej wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej (5 studni), wybudowano studnie chłonne i kanalizację deszczową. W drugiej połowie roku, w ciągu pieszo-jezdnym ul. Świętojańskiej, położona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk o łącznej długości ok. 145 m. Droga nie będzie poszerzana względem obecnego pasa drogowego i wyniesie 4, 5 m. szerokości (w zatoczce 6,9 m), a w przejściu do ul. Kościuszki nawierzchnia będzie miała szerokość 2 m.

 • W Radziszewie-Królach trwa rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe. Prace obejmują miedzy innymi: rozebranie istniejącego garażu i wybudowanie nowego, wzmocnienie fundamentów pod budynkiem świetlicy, wymianę elewacji, konstrukcji i pokrycia dachu, okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Modernizacja odcinków drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Koce-Basie – Kostry.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Uszyńskiej, Łomżyńskiej, Kuczyńskiej, Mogilnej, Ralkowej, Polnej i uliczkach bocznych bez nazwy oraz kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Glinki i Wiatracznej w Ciechanowcu.

 • Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w Ciechanowcu - inwestycja prowadzona przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pod nazwą "Budowa mostu stałego przez rzekę Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew-Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze km 21+064". Utrudnienia w ruchu potrwają do 30 listopada 2010 roku.

 • W najbliższym czasie rozpoczynają się prace w ramach tzw. "schetynówek" przez wieś Czaje-Bagno, Tworkowice i Koce-Basie – Winna-Poświętna, a także rozpoczęta zostanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (żwirówka) w okolicy wsi Bujenka (na tzw. Sówce).

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

 • Ogłoszone zostały przetargi na:
  – pierwszy etap przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
  – przetarg na budowę kompleksu boisk sportowych "ORLIK" przy COKiS w Ciechanowcu
  – przebudowę i rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry,
  – przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec,
  – przebudowę części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare.
  Te trzy inwestycje związane ze świetlicami wiejskimi, współfinansowane będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • Jeszcze w lipcu ogłoszony zostanie przetarg unijny na zakup trzech samochodów strażackich jeden dla Gminy Ciechanowiec i dwa dla Gminy Perlejewo – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory, a także przetarg na remont dachu i elewacji budynku komunalnego przy pl. 3 Maja.

 • Na jesieni rozpoczną się prace związane z: budową zatoki parkingowej przy ulicy Wojska Polskiego, przebudową drogi gminnej we wsi Radziszewo-Sobiechowo, przebudową odcinka drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna Stara.

 • Jeszcze w tym roku na ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu wybudowane i przebudowane zostaną chodniki oraz wybudowana będzie nawierzchnia bitumiczna i parking dla samochodów osobowych. Zadanie to Gmina Ciechanowiec realizuje wspólnie z Powiatem Wysokomazowieckim. 

   
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl