buy medication online
 
Konferencja otwierająca projekt "Razem dla Polski Wschodniej" Drukuj
29.06.2010.

Logotypy

25 czerwca 2010 r. w Ciechanowcu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Razem dla Polski Wschodniej" w trakcie której uczestnicy zapoznali się z celami projektu i działaniami jakie będą podejmowane w jego ramach. W konferencji udział wzięli partnerzy projektu, przedstawiciele edukacji, biznesu i organizacji pozarządowych oraz media.

Konferencję otworzył Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, a koordynator projektu Marzena Kendzierska wprowadziła zebranych w tematykę projektu i nakreśliła jego znacznie dla rozwoju Polski Wschodniej. Wykład na temat "Rozwoju obszarowych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej" wygłosił mgr inż. Mariusz Staniurski, autor i twórca "Opowieści z Narwi"  sieciowego transgranicznego produktu turystycznego Polski północno-wschodniej, Litwy i Białorusi, inicjator Partnerstwa Dorzecza Narwi (Nowogród 2008r.), aktywny lider rozwoju turystyki w naszym regionie. Od lat prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Łomży. W czasie spotkania uczestnicy konferencji otrzymali folder wydany w ramach projektu pod tytułem ,,Potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturalny Polski Wschodniej".

Projekt „Razem dla Polski Wschodniej" realizują gminy z województwa podlaskiego i lubelskiego: Gmina Ciechanowiec (koordynator projektu) i partnerzy projektu: Gmina wiejska Brańsk, Gmina miejska Brańsk, Gmina Jastków (woj. lubelskie), Gmina Klukowo, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Rudka, Gmina Wysokie Mazowieckie.

Technicznie projekt realizowany jest na terenie dwóch województw – podlaskiego i lubelskiego, co wynika z przyjętego kształtu partnerstwa. Przez dwa lata trwania projektu przewidziano działania nastawione na tworzenie stałych regionalnych powiązań między podmiotami, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju regionalnego (administracja publiczna, środowisko akademickie, biznesowe, NGO). Projekt przewiduje organizację 2 spotkań konferencyjnych i 9 spotkań grup badawczych, 9 festynów dla lokalnej społeczności, w tym jeden 26 czerwca 2010 roku a kolejne w 2011 roku) opracowanie analiz modeli społeczno-gospodarczych i 1 wspólnego dokumentu strategicznego oraz utworzenie portalu http://www.rdpw.ciechanowiec.pl/

Spotkania grup badawczych rozpoczną się już w III kwartale tego roku. Wezmą w nich udział przedstawiciele administracji publicznej, środowiska akademickiego i biznesowego oraz organizacji pozarządowych.  Planowanych jest  9 spotkań i będą się one odbywały za każdym razem w innej gminie partnerstwa. Celem tego typu spotkań jest współpraca reprezentantów administracji, sektora przedsiębiorstw i środowisk naukowych. Tak skonstruowane grupy robocze mają przygotować zbiór informacji na temat województw, koniecznych do przygotowania opracowań analitycznych modeli społeczno-gospodarczych wszystkich 5 województw. Spotkania potrwają do końca II kwartału 2011 roku.


Konferencja otwierająca projekt "Razem dla Polski Wschodniej"

Konferencja otwierająca projekt "Razem dla Polski Wschodniej"

Konferencja otwierająca projekt "Razem dla Polski Wschodniej"

Konferencja otwierająca projekt "Razem dla Polski Wschodniej"

Konferencja otwierająca projekt "Razem dla Polski Wschodniej" 

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl